ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ Ι.Μ.Ε. ΓΣΕΒΕΕ

 

 

                                                                           Αθήνα, 21/11/2014

                                                                    Αρ. Πρωτ. 7013

 

                                                       Προς:

                                                                                    Ομοσπονδίες Μέλη ΓΣΕΒΕΕ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), έχει αναπτύξει κατά τα τελευταία χρόνια ένα ευρύ πλέγμα δραστηριοτήτων με κύριο στόχο την υποστήριξη των αυτοαπασχολούμενων και εργοδοτών των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες εκπροσωπούνται από τη  ΓΣΕΒΕΕ. Ειδικότερα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση και τη προσαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων των απασχολούμενων στον κλάδο των μικρών επιχειρήσεων στα δεδομένα της εποχής.

Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή την διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,

Σας προσκαλεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL», να γνωρίσετε τις προαναφερθείσες δράσεις και παράλληλα να καταθέσετε τις απόψεις σας για δράσεις και ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελλοντικά αντικείμενο δραστηριοποίησης του Ινστιτούτου.

Οι προγραμματισμένες δράσεις ενημέρωσης και προβολής αφορούν:

Α) Λειτουργία γραφείων πληροφόρησης από τις 10:00 πμ. έως την λήξη των εργασιών της Γ.Σ., για την ενημέρωση των Ομοσπονδιών μελών της ΓΣΕΒΕΕ, αναφορικά με τις δράσεις που υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα:

  • ØΤεχνικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων
  • ØΣυμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων
  • ØΠροώθησης της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας 
  • ØΚατάρτισης και διά βίου μάθησης
  • ØΣυνδικαλιστικής επιμόρφωσης

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, όποιοι συνάδελφοι το επιθυμούν, θα υπάρχει η δυνατότητα κατ’ ιδίαν συναντήσεων με τα Στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε ειδικά θέματα.

Β) Ενημερωτικές συναντήσεις σε επίπεδο Ομοσπονδιών, εφόσον οι ίδιες το επιθυμούν, για τις δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από τις 10:00 πμ. – 14:00 μμ.. 

Για την οργάνωση των συναντήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τον καθορισμό της θεματολογίας της συνάντησης. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τηλ: 210 8846852 ,εσωτ. 307 και 308 υπ’ όψιν κου Γεράσιμου Κάρουλα και κας Ελπίδας Λαΐου ή στα mail karoulas@imegsevee.gr και laiou@imegsevee.gr).

Γ) Υλοποίηση εκδήλωσης με θέμα «Προϋποθέσεις ανάπτυξης των Μικρών Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν τοποθετήσεις εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη των εργασιών της πρώτης μέρας στις 19.00 το απόγευμα.

 

Για το  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 

 

Καββαθάς Γιώργος

Πρόεδρος