ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22
144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τηλ. 210 – 28 81 901