ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΗ ΖΥΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΤΑΣ

 

Απόσπασμα από την ΄΄Κωδικοποίηση κανόνων διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αφορά  στο βάρος των κουτιών και την μεικτοβαρή ζύγιση των τουρτών.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

5.Οι χαρτοσακούλες που χρησιμοποιούνται για την επί ζυγίω διάθεση στο καταναλωτικό κοι- νό οπωρολαχανικών με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη, επιτρέπεται ,  να έχουν μέγιστο βάρος  είκοσι γραμμάρια (20 g).

6.Ειδικά για τους περιέκτες (τα κυτία) που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη και τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο με τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά νούμερα,  πρέπει να ανήκουν στην κάτωθι σειρά ονομαστικού όγκου και να έχουν το αντίστοιχο μέγιστο βάρος.

 

Ενδεικτικό

Όγκος περιέκτη

Μέγιστο βάρος

No

σε λίτρα (L)

σε γραμμάρια (g)

2

0,9

40

3

1,5

50

4

1,8

60

6

2,5

70

8

2,9

80

10

3,9

100

 

 

 

7. Η τούρτα ζαχαροπλαστικής/παγωτού, κατά την χύδην πώλησή της πωλείται σε καθαρό βάρος και ζυγίζεται προτού αυτή τοποθετηθεί εντός του κυτίου συσκευασίας της, ενώ δύναται να πωλείται και με το τεμάχιο. Στην έννοια του καθαρού βάρους περιλαμβάνεται και η βάση στήριξής  της , όταν δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω ανώτατα όρια.

 

Τα ανώτατα όρια βάρους της βάσης (πλαστικής ή χάρτινης) της τούρτας ζαχαροπλαστικής/παγωτού καθορίζονται ως εξής:

 

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ

ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΔΙΣΚΟΥ)

Έως και 1.500 γραμμάρια

Έως 90 γραμμάρια

Από 1.501 έως και 2.000 γραμμάρια

Έως 130 γραμμάρια

Από 2.001 έως και 2.500 γραμμάρια

Έως 160 γραμμάρια

Από 2.501 έως και 3.000 γραμμάρια

Έως 180 γραμμάρια

Από 3.001 έως και 3.500 γραμμάρια

Έως 200 γραμμάρια

Πάνω από 3.500 γραμμάρια

Έως 230 γραμμάρια

 

 Στην περίπτωση που η βάση στήριξης της τούρτας υπερβαίνει τα ανωτέρω ανώτατα όρια, ή δεν είναι  πλαστική ή χάρτινη, αλλά ειδικής κατασκευής (ξύλινη, καθρέφτης κτλ), τότε η πώληση επί της  βάσης  ειδικής κατασκευής τοποθετημένης τούρτας προς τον πελάτη, πραγματοποιείται μόνο σε καθαρό βάρος γλυκού, έτσι ώστε να χρεώνεται χωριστά η αξία της καθαρής τούρτας και χωριστά η αξίας  της βάσης ειδικής κατασκευής. 

Εφόσον η επιχείρηση (ζαχαροπλαστείο κτλ) προσφέρει τη βάση ειδικής κατασκευής «ΣΑΝ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ» υποχρεούται όπως διασφαλίσει τον αγοραστή – πελάτη της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιστραφεί σ’ αυτόν η αξία της βάσης που πλήρωσε κατά την αγορά της τούρτας,εφόσον  βέβαια ο πελάτης επιστρέψει την βάση. Στην περίπτωση αυτή στην πινακίδα ή τον τιμοκατάλογο  αναγράφεται κατά περίπτωση και η ένδειξη «ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ Η ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ». Μετά το ζύγισμα της τούρτας με βάση ειδικής κατασκευής, από το μικτό βάρος αφαιρείται υποχρεωτικά το βάρος της βάσης αυτής, έτσι ώστε να εισπράττεται η συνολική αξία καθαρού βάρους της τούρτας,  προσαυξημένη κατά την αξία της βάσης ειδικής κατασκευής.