ΑΠΟ ΓΣΕΒΕΕ/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ


Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014

 

                                                                                    Προς

                                                                                    Τοπικές και Κλαδικές

                                                                                    Ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Οι κυριότερες  αλλαγές που ισχύουν ΑΥΣΤΗΡΑ από 1.1.2014

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο παρόν σημείωμα καταγράφονται οι  φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν από τις αρχές του 2014. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί υποχρέωση να ενημερώσει τα μέλη των ομοσπονδιών και να προστατεύσει τους επαγγελματίες για τις άδικες και αντιπαραγωγικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών, η μη τήρηση των οποίων επισείει τεράστια πρόστιμα. Η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο με σκοπό να άρει όλες τις παράλογες και αναποτελεσματικές νομοθετικές ρυθμίσεις που  εξοβελίζουν την επιχειρηματικότητα και επιβαρύνουν δυσανάλογα τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις.

 

Σημειώνουμε ότι στις 23/01/2014 τεχνικό κλιμάκιο της Συνομοσπονδίας συναντήθηκε με εκπρόσωπο της Task Force στην Ελλάδα και έθεσε                   μετ΄ επιτάσεως τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργούνται στην αγορά από την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του κώδικα φορολογικών διαδικασιών, ενώ στις 30/01/2014 επιδόθηκε ψήφισμα φορέων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα πολιτικά κόμματα για την απόσυρση των άδικων φορολογικών ρυθμίσεων. Παράλληλα, η Συνομοσπονδία επιφυλάσσεται νομικά και θα κινηθεί ανάλογα στις περιπτώσεις όπου επισημανθούν αποκλίσεις από τις συνταγματικές επιταγές.

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι συγκεκριμένες επισημάνσεις αφορούν τις πιο σημαντικές περιπτώσεις ρυθμίσεων για την οποία εφιστούμε την προσοχή των μελών. Παρακαλούμε τα μέλη να ενημερώνουν τις ομοσπονδίες για όποια άλλα προβλήματα εντοπίζουν στις καθημερινές τους συναλλαγές με την εφορία και τα ταμεία. Στο παράρτημα υπάρχει πίνακας παραδειγμάτων με τις νέες επιβαρύνσεις από τις φορολογικές αλλαγές.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

      Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται και αφορά την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μισθοδοσίας, αυτό βέβαια πρέπει να διευκρινισθεί περαιτέρω μέσα από Κοινή Υπουργική Απόφαση), αξίας άνω των πεντακοσίων ευρώ (500,00€), εφόσον εξόφληση δεν έγινε μέσω τράπεζας ή επιταγής δεν αναγνωρίζεται. Δηλαδή μαζί με τα τιμολόγια που έρχονται για καταχώριση  πρέπει να υπάρχει η απόδειξη τραπεζικής πληρωμής, η φωτοτυπία της επιταγής εξόφλησης  αλλιώς δεν θα ισχύει το τιμολόγιο ούτε στο ΦΠΑ ούτε στα έξοδα.

Κάθε δαπάνη λοιπόν άνω των 500,00€ αναγνωρίζεται ως έξοδο μόνο όταν περνάει μέσα από το τραπεζικό σύστημα.

      Οι  συγκεντρωτικές τιμολογίων θα υποβάλλονται κάθε μήνα ηλεκτρονικά, χωρίς όριο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να προσκομίζονται έγκαιρα (το αργότερο έως το πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα) ΟΛΑ τα παραστατικά, ανεξάρτητα από το ποσό. Σε περίπτωση καθυστέρησης-αμέλειας  μη προσκόμισης κάποιου στοιχείου ελλοχεύουν σοβαρά πρόστιμα. Τούτο βέβαια έρχεται σε αντίφαση με την υποβολή των τριμηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ.

      Η μη έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων κλπ, η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων πάντως τύπου (Εισοδήματος, ΦΠΑ, Λοιπών Φόρων) ή χρεωστικών τροποποιητικών, έχει πλέον πολύ αυστηρά πρόστιμα ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων, της τάξεως των 1.000,00€ για Β κατηγορίας βιβλία η 2.500 € για Γ κατηγορίας βιβλία και σε περίπτωση υποτροπής τα ποσά διπλασιάζονται και στην συνέχεια τετραπλασιάζονται ενώ δεν συμβιβάζονται πλέον. Σε περίπτωση πιστωτικών τροποποιητικών τα πρόστιμα είναι 100€ για κατόχους απλογραφικών και 250€ για κατόχους διπλογραφικών βιβλίων. Στην περίπτωση υποτροπής έχουμε διπλασιασμό και τετραπλασιασμό των προστίμων.

      Σε περίπτωση μεταβολής του Ε9 από 1.1.2014 και μετά, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται μέσα σε 30 μέρες και ΟΧΙ με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το επόμενο έτος όπως ίσχυε ως τώρα.

      Είναι σε εφαρμογή από 1/1/2014 το πλήρες ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (δηλαδή ο έλεγχος κεφαλαίων) για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, για την αγορά επιχειρήσεων, για τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου εταιρειών δηλαδή για τα πάντα. Παράλληλα, για αγοραπωλησίες ακινήτων εφαρμόζεται ο φόρος υπεραξίας που επιβαρύνει τον πωλητή (επί αδιευκρίνιστων αξιών κτήσης και πώλησης), γεγονός που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κτηματαγορά και τα συμβολαιογραφικά γραφεία.

      Τέλος υπενθυμίζουμε ότι  όλοι θα πρέπει να  διαθέτετε εμπορικούς λογαριασμούς (όψεως) και όχι ταμιευτήριου η κοινούς, και όλες οι επαγγελματικές συναλλαγές να γίνονται αυστηρά μέσα από αυτούς. Επικοινωνήστε με την τράπεζα σας για να δηλώσετε το λογαριασμό της επιχείρησης.

  Σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος, καταργείται το αφορολόγητο όριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θεσπίζεται συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 33% για εισόδημα υψηλότερο των 50.000 ευρώ, θα υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να εκπίπτει το σύνολο των επαγγελματικών τους δαπανών και των ασφαλιστικών τους εισφορών.

 

ΥΣ: Η αναφορά του Υπουργείου Οικονομικών ότι θα μειώσει τα πρόστιμα στο ήμισυ δε συνεπάγεται ότι έχει εφαρμοστικότητα στο παρόν, αλλά ούτε επιλύει το πρόβλημα της συσσώρευσης των πολύ μεγάλων προστίμων

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

  Θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένος σε εμφανές σημείο για το προσωπικό ο Πίνακας Προσωπικού (καθώς και η πιο πρόσφατη αναθεώρηση-μεταβολή του εάν υπάρχει).

  Θα πρέπει να υπάρχουν οι αποδείξεις πληρωμής υπογεγραμμένες και από τους δύο συμβαλλόμενους (εργοδότη  –  υπάλληλο).

  Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πορτοκαλί βιβλίο (νεοπροσληφθέντων). Αναμένεται η κατάργηση αυτής της υποχρέωσης λόγω της ανάρτησης των στοιχείων στο σύστημα Εργάνη

  Θα πρέπει να υπάρχουν και να είναι συμπληρωμένα-ενημερωμένα τα χειρόγραφα βιβλία αδειών και υπερωριών και μεταβολών ωραρίου προσωπικού

  Μέχρι σήμερα θα έπρεπε να καταγράφονται όλες οι μεταβολές στο στην ανακεφαλαιωτική περιοδική δήλωση του ΙΚΑ.

  Σε περίπτωση έλεγχου ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Σε περίπτωση επίσης που σας βρουν με ανασφάλιστο προσωπικό το πρόστιμο είναι 10.550 € (για άτομα ηλικίας άνω των 25) και 9.157 € (για άτομα ηλικίας κάτω των 25) όπως γνωρίζετε.  Το Υπουργείο Εργασίας έχει εξαγγείλει ρύθμιση για τις παραβάσεις που αφορούν την υποβολή της ανακεφαλαιωτικής δήλωσης εργαζομένων του ΙΚΑ. Λόγω της καταγραφής στο σύστημα Εργάνη και στο βιβλίο μεταβολών, η παράλειψη καταγραφής στις ανακεφαλαιωτικές δηλώσεις θα εκλαμβάνεται ως σφάλμα και δε θα επιβάλλεται ποινή. 

  Στην περίπτωση αλλαγής ωραρίου ή υπερωριών, η μη καταγραφή των μεταβολών αυτών επισείουν μικρότερο, αλλά υψηλό πρόστιμο.

  Δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη σε κανέναν υπάλληλο αν δεν έχει όλους τους απαραίτητους Αριθμούς μητρώου ΙΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ.

  Όλες οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία μεταφέρονται στο λογαριασμό του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), που έχει τη δυνατότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων.

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

Παράδειγμα 1ο: Υποβολή λανθασμένου χρεωστικού ΦΜΥ

Φόρος – Δήλωση

Περίοδος

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί

Η δήλωση υποβάλλεται

ΦΜΥ χρεωστικό 1.800 ευρώ

Φεβρουαρίου 2014

Η εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία

20 Μαρτίου 2014

20 Ιουλίου 2014 (120 ημέρες καθυστέρηση)

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες)

1.800 * 7,75% * 4/12 = 46,5 ευρώ

Πρόστιμο άρθρου 54

1.000,00 ευρώ

Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57

1800*10%=180,00 ευρώ

Πρόστιμο παρακρατούμενου φόρου (ίσο με το οφειλόμενο ποσό) άρθρου 59

1.800,00 ευρώ

Σύνολο προστίμου

3.026,50 ευρώ

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται

(1000*2)+45,86+180+1800= 4.025,86 ευρώ

 

Παράδειγμα 2ο: Μη έκδοση αποδείξεων  

Μη έκδοση αποδείξεων

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Επιχείρηση δεν εξέδωσε 10 αποδείξεις αξίας έως 20 ευρώ η καθεμία

Η εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία

 

Πρόστιμο άρθρου 54

1.000*10 = 10.000,00 ευρώ

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην πενταετία το πρόστιμο διπλασιάζεται Για παράδειγμα εάν η ίδια επιχείρηση βρεθεί σε έλεγχο να μην έχει εκδώσει 10 αποδείξεις έως 20 ευρώ τότε

2.000*10 = 20.000

Για το εν λόγω πρόστιμα θα πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις καθότι δεν προκύπτει από τις διατάξεις οροφή προστίμου. Επίσης δεν αποσαφηνίζεται εάν το πρόστιμο ισχύει ανά παράβαση ή πράξη προστίμου.

 

 Παράδειγμα 3ο: Περίπτωση χρεωστικού ΦΠΑ (απλογραφικά βιβλία, τροποποίηση)

Φόρος – Δήλωση

Περίοδος

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί

Η δήλωση υποβάλλεται

ΦΠΑ χρεωστικό 2.000 ευρώ

Μαρτίου 2014

Η εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία

20 Απριλίου 2014

15 Μαίου 2014 (25 ημέρες καθυστέρηση – λιγότερο από μήνα)

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες)

2.000 * 7,75% * 0/12 = 0,00 ευρώ

Πρόστιμο άρθρου 54

1.000,00 ευρώ

Σύνολο προστίμου

1000,00 ευρώ

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται

(1000*2)= 2000,00 ευρώ

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση για Τρίτη φορά τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 τετραπλασιάζεται

(1000*4)= 4000,00 ευρώ

 

 

Παράδειγμα 4οΠερίπτωση χρεωστικού ΦΠΑ (διπλογραφικά βιβλία, τροποποίηση)

 

Φόρος – Δήλωση

Περίοδος

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί

Η δήλωση υποβάλλεται

ΦΠΑ χρεωστικό 100 ευρώ

Μαρτίου 2014

Η εταιρία τηρεί Διπλογραφικά βιβλία

20 Απριλίου 2014

10 Ιουνίου 2014 (50 ημέρες καθυστέρηση)

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες)

100 * 7,75% * 1/12 = 0,65 ευρώ

Πρόστιμο άρθρου 54

2.500,00 ευρώ

Σύνολο προστίμου

2.500,65 ευρώ

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται

(2500*2)+1,06= 5.000,65 ευρώ

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση και τρίτη φορά τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 τετραπλασιάζεται

(2500*4)+1,06= 10.000,65 ευρώ

 

 

Παράδειγμα 5ο

4 € χρέος στην εφορία γίνονται 43.055,68 € σε 12 μήνες

Σε σχιζοφρενικές καταστάσεις οδηγεί ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου γεγονός που δείχνει ότι οι διατάξεις ετοιμάστηκαν στο πόδι και χωρίς να ληφθούν υπό όψιν πραγματικά δεδομένα.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πως ένας λάθος υπολογισμός του μηχανογραφικού προγράμματος μισθοδοσίας που οδηγεί σε μη  καταβολή             4 Ευρώ το μήνα από μια επιχείρηση μπορεί σε ένα χρόνο να επιφέρει την επιβολή προστίμων 43055,68 €, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα και το κλείσιμο της.                                                                                                   Δηλαδή , αν από λάθος δεν παρακρατήσει και δεν αποδώσει στο δημόσιο κάθε μήνα το ποσό των 4,00 ευρώ, συνολικά ετήσια 14Χ4 = 56 €, αλλά αντιληφθεί το λάθος του στο τέλος της χρονιάς (όταν θα γίνει η συνολική ετήσια εκκαθάριση) τότε έχει τα παρακάτω πρόστιμα:

Για το μήνα Ιανουάριο του 2014

Πρόστιμο μη υποβολής άρθρου 54:                                              = 1.000 €                                                  
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικά): 4,00 * 8,25% * 11/12     = 0,30 €
Πρόστιμο εκπρ/σμου καταβολής (μετά το δίμηνο) 57: 4,00*10%  = 0,40 €
Πρόστιμο ισόποσο για παρακρατηθέντες φόρους άρθρου 59;  =   4,00 €
Συνολικό Πρόστιμο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης Ιαν,.    = 1.004,70 €

Επειδή όμως δεν είχε υποβάλει για κάθε μήνα δήλωση για τα 4,00 €, θεωρείται ότι έχει υποτροπή και κατ’επέκταση διπλασιασμό του προστίμου των 1.000,00 ευρώ για το μήνα Φεβρουάριο. Οπότε, το συνολικό πρόστιμο για το Φεβρουάριο θα είναι: 2.004,64 €


Στη συνέχεια: η μη εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης των 4,00 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά, θεωρείται δεύτερη υποτροπή, και μόνιμη για όλη την πενταετία για κάθε επόμενη παράβαση, οπότε έχουμε τετραπλασιασμό του προστίμου των 1.000,00 ευρώ. Με αποτέλεσμα από τον Μάρτιο και μετά  το πρόστιμο για κάθε μήνα μέχρι τον Δεκέμβριο θα είναι : 4.004,64 ευρώ/μήνα.

Συνολικά τα 56,00 ευρώ θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα 43.055,68 ..

 

Συγκριτικά Παραδείγματα ληξιπροθέσμων οφειλών και μη υποβολή δηλώσεων πριν τον ΚΦΔ και μετά τον ΚΦΔ.

Δυσανάλογες προσαυξήσεις:

          Παράδειγμα Α: φορολογούμενος  χρωστάει 2.000 € φόρο

Καθυστέρηση πληρωμής

Πριν ΚΦΔ

Με ΚΦΔ

Σε 2 μήνες

1%/μήνα (= 40 €)

10% (= 200 €)

0,8%/μήνα(=26,6€)

Σε 12 μήνες

1%/μήνα (= 240 €)

20% (= 400 €)

0,8%/μήνα(=160 €)

Σε 24 μήνες

1%/μήνα (= 480 €)

30% (= 600 €)

0,8%/μήνα(=320 €)

Σύνολο επιβαρύνσεων

760 €

1706,60 €

% προσαύξησης αρχικού φόρου

+38%

+85,3%

Παρατήρηση: Το άθροισμα των επιβαρύνσεων έγινε για λόγους παρουσίασης της ποσοστιαίας διαφορά των επιβαρύνσεων.                              Με τον ΚΦΔ έχουμε 2,5 περίπου φορές περισσότερες προσαυξήσεις σε διάστημα διετίας

 

 Παράδειγμα Β: φορολογούμενος δεν έχει υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ, με την οποία θα πλήρωνε φόρο 1.000 € (απλογραφικά βιβλία )

 

Καθυστέρηση υποβολής σε 6 μήνες χωρίς υποτροπή

Πριν ΚΦΔ

Με ΚΦΔ

Διοικητικό πρόστιμο

0

1.000 €

Πρόστιμο

1,5%/μήνα (= 90 €)

10% (= 100 €)

Τόκοι

0

0,8%/μήνα (= 40 €)

Σύνολο επιβαρύνσεων

90

1.140 €

% προσαύξησης αρχικού φόρου

+9%

+64%

 

 

Παράδειγμα Γ: εταιρεία (με απλογραφικά βιβλία) δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΜΥ με την οποία θα πλήρωνε 1.000 € φόρο

 

Καθυστέρηση υποβολής σε 6 μήνες χωρίς υποτροπή

Πριν ΚΦΔ

Με ΚΦΔ

Διοικητικό πρόστιμο   άρθρο 54

0

1.000 €

Πρόστιμο                    άρθρο 57

0

10% (= 100 €)

Τόκοι                          άρθρο 53

1%/μήνα (=60 €)

0,8%/μήνα (= 40 €)

Πρόστιμο μη κατ/λης άρθρο 59

0

1.000 €

Σύνολο επιβαρύνσεων

60 €

2.140 €

% προσαύξησης αρχικού φόρου

+6%

+ 214 %

  

 

Παράδειγμα Δ: εταιρεία (με διπλογραφικά βιβλία) δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΜΥ με την οποία θα πλήρωνε 1.000 € φόρο

 

Καθυστέρηση υποβολής σε 6 μήνες χωρίς υποτροπή

Πριν ΚΦΔ

Με ΚΦΔ

Διοικητικό πρόστιμο  άρθρο 54

0

2.500 €

Πρόστιμο                   άρθρο 57

0

10% (= 100 €)

Τόκοι                          άρθρο 53

1%/μήνα (=60 €)

0,8%/μήνα (= 40 €)

Πρόστιμο μη κατ/λης άρθρο 59

0

1.000 €

Σύνολο επιβαρύνσεων

60 €

3.640 €

% προσαύξησης αρχικού φόρου

+6%

+ 364 %

 

                                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

 

           ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ                                     ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ