ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ Ο.Ε.Ζ.Ε.


Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: 130

  

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  ΤΥΠΟΥ

 ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ  ΕΞΗΣ  :

 

Ανεγράφη στο φύλλο της εφημερίδας ΄΄ΗΜΕΡΗΣΙΑ΄΄ (19.11.13) ως είδηση ότι ,  όπως δηλώθηκε από την Ομοσπονδία Επισιτισμού, δεν υπήρξε συμφωνία για την υπογραφή της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης.  

Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς προτείναμε  λογικότατες διαμορφώσεις επί της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης (η οποία εκπνέει) και ουδεμία απάντηση μας έδωσαν. 

Αρα η ευθύνη της μη υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δεν ανήκει σε εμάς αλλά στους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Επισιτισμό οι οποίοι δεν απάντησαν καν στις προτάσεις μας. 

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. 

 

Για την Ο.Ε.Ζ.Ε. 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                  

ΕΜΜ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΚΟΣ