ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ       

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853

www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Αθήνα,  12 Φεβρουαρίου  2013                                                                                                                                      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Γραμμή ενημέρωσης για το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

 

To ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στα πλαίσια της ενημέρωσης και της διευκόλυνσης πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι τόσο απαραίτητα στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκύρια, δημιούργησε μια γραμμή πληροφόρησης σχετικά με το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και συγκεκριμένα στο 210-8837188 (κκ. Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης και Ηλίας Γεωργόπουλος).

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών στους τομείς της μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, τουρισμού και υπηρεσιών.

 

Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση από 40% έως 60% επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού από 20.000€ έως 300.000€ ανάλογα με την περιοχή και τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Οι κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται ενδεικτικά δύναται να αφορούν κτίρια/εγκαταστάσεις, μηχανήματα/εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης), δαπάνες προβολής/προώθησης, πιστοποιήσεις συστημάτων ποιότητας κ.α.

 

Η υποβολή των προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013.

 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς πρέπει αρχικώς να ελέγξουν αν ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν δηλώσει στην εφορία είναι επιλέξιμος καθώς εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων και κλάδοι δραστηριότητας όπως του λιανικού εμπορίου, της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και της εστίασης.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη του προγράμματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=481“>http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=481 όπως και στην ιστοσελίδα του Δικτύου Επιχειρηματικότητας www.diktyo.imegsevee.gr

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ασημακόπουλος Δημήτρης