ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΑΠ: 22762                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013

                                                                                                                    Προς:

                                                                                                                   Τοπικές και Κλαδικές

                                                                                                                   Ομοσπονδίες ΓΣΕΒΕΕ

Θέμα: Ενημέρωση για πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης.

Συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε και πάλι για την εφαρμογή προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης. Μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης με τα δυσθεώρητα ποσοστά ανεργίας θεωρείται δεδομένη η ανάγκη ενίσχυσης των νέων για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ειδικότερα για αυτή την ομάδα των νέων αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης που εμφανίζει σχετικά μεγαλύτερη δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας προχωράει στην υλοποίηση προγράμματος υποτροφιών σε απόφοιτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τα τελευταία δύο έτη. Η διάρκεια της υποτροφίας κάθε ατόμου, που αντιστοιχεί σε απασχόληση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, θα είναι έξι (6) μήνες.

Σύμφωνα με το πλαίσιο υλοποίησης που έχει διαμορφωθεί

  • οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι των διαφόρων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ δηλώνουν συμμετοχή σε ειδική ιστοσελίδα http://www.mathiteia4u.gov.gr
  • παράλληλα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την προσφορά θέσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, σε διακριτό σημείο της ίδιας ιστοσελίδας με την χρήση των κωδικών που έχουν στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet.
  • οι υποψήφιοι υπότροφοι θα μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 1 έως 4 θέσεις μαθητείας και κάθε θέση μαθητείας θα μπορεί να δεχθεί μέχρι 4 υποψηφίους, ώστε η επιχείρηση να διαλέξει έναν απόφοιτο για την πλήρωση της σχετικής θέσης μαθητείας.
  • Οι ημέρες μαθητείας θα είναι πέντε (5) εβδομαδιαίως για συνολική διάρκεια απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας έξι (6) μηνών και για 6ώρη ημερήσια απασχόληση.
  • Οι μαθητευόμενοι θα καλύπτονται κατά τη διάρκεια της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, ασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ για την περίπτωση ατυχήματος (1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ), οφειλόμενου σε συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της μαθητείας και εξ αφορμής αυτής. Το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης θα βαρύνει τον δικαιούχο φορέα (Υπουργείο Παιδείας) και όχι την επιχείρηση που υποδέχεται μαθητευόμενους.

Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.mathiteia4u.gov.gr. Επίσης, τηλεφωνικές πληροφορίες δίνονται στο 801 11 801 84.

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε ενημερώστε τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη σας που εντάσσονται σε επαγγέλματα που καλύπτονται από τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ώστε να ενημερώσουν άμεσα τις επιχειρήσεις μέλη τους για την δυνατότητα αξιοποίησης του εν λόγω προγράμματος, διότι η πρώτη προθεσμία λήγει στις 31/1/2013.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

   Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                  Σκορίνης Νίκος