ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433 Αθήνα, Τηλ: 210 8846852, Fax: 210 8846853

email: info@imegsevee.gr, www.imegsevee.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει τα έτη 2012 – 2013 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Έργου – Πράξη «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης – Άξονας Προτεραιότητας 7, 8 & 9» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων.

 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα μέλη μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων, άνω των 18 ετών και η συμμετοχή σε αυτά θα είναι δωρεάν.

 

Τα αντικείμενα διά βίου εκπαίδευσης και η διάρκεια τους σε ώρες είναι:

 1. 1.Εισαγωγή στην Πληροφορική – 60 ώρες ή 100 ώρες
 2. 2.Η χρήση του διαδικτύου στη λειτουργία της μικρής επιχείρησης – 36 ώρες
 3. 3.Εφαρμογές λογισμικού υπολογιστικών φύλλων και βάσεων δεδομένων – 36 ώρες
 4. 4.Ψηφιακή επιχείρηση: Λειτουργία της μικρής επιχείρησης στο διαδίκτυο με εκπαιδευτική υποστήριξη ενεργειών ηλεκτρονικής προμήθειας, παρουσίας και πώλησης – 40 ώρες
 5. 5.Εκπαίδευση σε εξειδικευμένες επαγγελματικές εφαρμογές πληροφορικής – 40 ώρες
 6. 6.Όψεις της επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση – 50 ώρες ή 80 ώρες
 7. 7.Οργάνωση και διοίκηση της μικρής επιχείρησης – 80 ώρες
 8. 8.Διαχείριση ποιότητας στη μικρή επιχείρηση- 32 ώρες
 9. 9.Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών – 32 ώρες

10. Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών – 32 ώρες

11. Διαφήμιση  και προβολή της μικρής επιχείρησης – 32 ώρες

12. Κοστολόγηση – Τιμολόγηση – Διαχείριση προϋπολογισμού – 32 ώρες

13. Αντιμετώπιση ανταγωνισμού – 32 ώρες

14. Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης – 32 ώρες

15. Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας – 20 ώρες

16. Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα (πχ μεσογειακή διατροφή) για μικρές επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα – 80 ώρες

17. Μέθοδοι περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας στη μικρή επιχείρηση – 32 ώρες

18. Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες του δευτερογενή τομέα – 32 ώρες

19. Εκπαίδευση σε επιχειρηματική ορολογία ελληνικής γλώσσας για ξενόγλωσσους απασχολούμενους σε μικρές επιχειρήσεις – 100 ώρες

20. Εκπαίδευση Ελλήνων απασχολουμένων στη μικρή επιχείρηση σε ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία – 80 ώρες

21. Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων – 80 ώρες

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

 • Αθήνα: Αριστοτέλους 46, TΚ 10433, τηλ. 210 8846852 (εσωτερικό 317 – 305) φαξ 210 8543636, πρόσωπα επαφής: Βίλλυ Παπαγεωργίου – Μιχάλης Τζάμαλης
 • Θεσσαλονίκη: Κωλέττη 24, ΤΚ 54627, τηλ. 2310 545967, φαξ 2310 546275, πρόσωπα επαφής: Μαρία Παγγούση
 • Πάτρα: Πανεπιστημίου 170, ΤΚ 26443, τηλ. 2610 438557, φαξ 2610 461766, πρόσωπο επαφής: Ιωάννα Μακρή
 • Λάρισα: Καστοριάς 2α, ΤΚ 41335, τηλ. 2410 579876-7, φαξ 2410 579878, πρόσωπο επαφής: Κωνσταντίνα Σκρέκα
 • Ηράκλειο Κρήτης: Βασιλείου Πατρικίου 11, ΤΚ 71409, τηλ. 2810 361040, φαξ 2810 361150, πρόσωπο επαφής: Μανώλης Φραγκιαδουλάκης
 • Ιωάννινα: 2ο χλμ Λ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΤΚ 45500, τηλ. 26510 44727, φαξ 26510 44541, πρόσωπο επαφής: Όλγα Παπακώστα

 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται

α) ιδιοχείρως (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00–15:00 και απόγευμα κατόπιν συνεννόησης),

β) μέσω φαξ (στα τηλέφωνα που αναφέρονται παραπάνω, με επιβεβαίωση παραλαβής εκ μέρους του ενδιαφερόμενου) και

γ) μέσω ταχυδρομείου με ημερομηνία πρωτοκόλλου την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου (στις διευθύνσεις που προαναφέρονται, υπόψη των προσώπων επαφής).

 

Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες εφόσον ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες των δικαιούχων κατατάσσονται βάσει των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής – απογραφικό εκπαιδευόμενου/ης και καλούνται να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα βάσει σειράς προτεραιότητας (αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν την αίτηση συμμετοχής – απογραφικό εκπαιδευόμενου/ης καθώς και πληροφορίες για το περιεχόμενο των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης

 • §στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr
 • §στην ιστοσελίδα της ΓΣΕΒΕΕ www.gsevee.gr και στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ www.kekgsevee.gr
 • §στην έδρα και στα παραρτήματα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 

Σημείωση: Για κάθε διαφορετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης απαιτείται ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής. Ο αριθμός των αιτήσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3).

 

 

Ο Πρόεδρος

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 

 

 

Δημήτρης Ασημακόπουλος