ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

μετά από παρέμβαση της Ο.Ε.Ζ.Ε. προς την διοίκηση του ΙΚΑ που αφορούσε την καταβολή των ενσήμων τις 5 πρώτες εργάσιμες μέρες του μήνα, το ΙΚΑ έδωσε στη δημοσιότητα τις Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οι οποίες μέχρι το τέλος του έτους μένουν ως είχαν.

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α20/ 251/ 115/1.11.2012

Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα 1 / 11 /2012

Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/115

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

 

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 248-251

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

ΘΕΜΑ : Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

 

Σχετ.: Το υπ’αριθμ. Φ. 80000/ 25028/1685/31.10.2012 έγγραφο της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με το οποίο προωθείται Κ.Υ.Α., η οποία θα καθορίζει την όλη διαδικασία συνείσπραξης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μισθολογικών περιόδων 1ου/2013 και εφεξής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Ως εκ τούτου, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Οκτωβρίου 2012, Νοεμβρίου 2012 και Δεκεμβρίου 2012 καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων 2012 θα ισχύσουν οι κείμενες διατάξεις, ήτοι οι κάτωθι προθεσμίες:

 

Οκτώβριος 2012: από 1/11/2012 έως 30 /11/2012

 

Νοέμβριος 2012: από 3/12/2012 έως 31 /12/2012

 

Δεκέμβριος 2012: από 2/1/2013 έως 31/1 /2013

 

Δώρο Χριστουγέννων 2012: από 2/1/2013 έως 28/2/2013

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ