ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ Ο.Ε.Ζ.Ε.

Σας ενημερώνουμε πως η προθεσμία ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για τις Α.Ε. και τις ΕΠΕ λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ενώ για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες εταιρείες λήγεις στις 11 Οκτωβρίου 2012.

Δεδομένου του ότι οι Επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων καθώς το σύστημα αυτοαπογραφής του Γ.Ε.ΜΗ. είναι ιδιαίτερα υπερφορτωμένο και είναι σχεδόν αδύνατη η είσοδος αυτή την περίοδο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ζήτησε την παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους καθώς τα πρόστιμα για όσους δεν αυτοαπογραφούν είναι ιδιαίτερα τσουχτερά και στην παρούσα οικονομική συγκυρία δυσβάστακτα