ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ: Β4Λ0Θ-Ο5Υ

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 29 / 5 /2012

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.60325

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

                                                           ΠΡΟΣ :

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα

FAX : 210 5233563

Πληροφορίες :Β. Κωστούλα

Τηλέφωνο : Γ. Αναγνωστοπούλου

2105221089

 

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού

ενδιαφέροντος. 

Σχετ: Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797(ΦΕΚ1199/τβ/11-4-2012) Υ.Δ και με ΑΔΑ Β4ΩΝΘ-14Ι.

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η ανωτέρω σχετική Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με την έκδοση πιστοποιητικού υγείας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.

Με την ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη αντικαθίσταται η υπ. Αριθμ. 8405/1992(ΦΕΚ665/τΒ/29-10-1992) η οποία αντικατέστησε το άρθρο 14 της Υ.Δ Α1β/8577/83.

Μετά από σχετικά ερωτήματα υγειονομικών υπηρεσιών και για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος διευκρινίζουμε τα εξής:

Χειριστής τροφίμων, σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius), είναι το άτομο που απευθείας χειρίζεται συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, εξοπλισμό και εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και ως εκ τούτου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγιεινής.

Η καλλιέργεια κοπράνων θα γίνεται ως προς (salmonella)

Το πιστοποιητικό υγείας των εργαζομένων σε ΚΥΕ (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, της επιλογής του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Ο Ιατρός υπογράφει το πιστοποιητικό υγείας και θέτει την σφραγίδα του όπου θα υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του (σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των Ιατρικών Συλλόγων), όταν υπηρετεί σε φορέα, θα φέρει και την σφραγίδα του φορέα που υπηρετεί.

Η σφραγίδα πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη. Επίσης κατά την ιατρική κλινική εξέταση οι Ιατροί παρακαλούνται να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι όταν παρουσιάζουν συμπτώματα όπως πυρετός, διάρροια, βήχα, καταρροή με

πυρετό δερματικά εξανθήματα, πληγές , κ.λ.π. θα πρέπει άμεσα να απομακρύνονται από την εργασία τους μέχρι αποκατάστασης της υγείας τους.

Τα Πιστοποιητικά Υγείας θα φυλάσσονται στον ατομικό u966 φάκελο των εργαζομένων που τηρεί η επιχείρηση στην οποία και θα επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών. Όσα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής καθώς και η μη ύπαρξη αυτών αποτελούν παράβαση και ισχύουν τα προβλεπόμενα από την σχετική Νομοθεσία.

Η ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη δεν καταργεί Ειδικές Διατάξεις που προβλέπονται για ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων π.χ η χρονική διάρκεια του πιστοποιητικού για τους εργαζομένους σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λ.π.

Οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποβάλλονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω και προσκομίζουν το πιστοποιητικό υγείας για την ενσωμάτωσή του στο βιβλιάριο εργασίας και υγείας.

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας των εργαζομένων και την κατά το δυνατό μέγιστη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (σελ. 1, υπόδειγμα)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Γρ. κ. Υπουργού Υγείας &                                                   ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Γρ. κκ. Υφυπουργών

3. Γρ. κκ. Γενικών Γραμματέων

4. Γρ. κ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας

5. Γρ. κκ. Γενικών Διευθυντών

6. Γρ. Τύπου

7. ΣΕΥΥΠ

8. Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και                                  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Υγιεινής Περιβάλλοντος

9. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής(5)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ

Σταδίου 27, Αθήνα ΤΚ 10183

2.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης

Πειραιώς 40 ΤΚ10182-Αθήνα

3. Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας

Γρ. κκ. Διοικητών

(με την παράκληση να ενημερωθούν όλες

Τις Μονάδες Υγείας ευθύνης τους)

4. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Πλουτάρχου 3

ΤΚ 10675 – Αθήνα

5. ΕΟΠΥΥ

Κηφισίας 39

ΤΚ 15123 – Αθήνα

6.Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής

Μέριμνας, Έδρες τους.

7. Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και

Υγειονομικού Ελέγχου, Έδρες τους.

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 

(εργαζομένων σε καταστήματα, εργαστήρια ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος)

 

Ο/Η Επώνυμο………………………………………………………………

Όνομα………………………………………………………………………….

Όνομα Πατρός……………………………………………………………..

Α.Δ.Τ …………………………………………………………….…………..

ή Α.Μ.Κ.Α……………………………………………………………………..

ή Αριθμός Διαβατηρίου……………………………………………………

Δ/νση.Κατοικίας ……………………………………………………………..

 

 

Υποβλήθηκε σε Ιατρική κλινική εξέταση και στις παρακλινικές εξετάσεις

 

Ακτινογραφία Θώρακος: □ Ναι

 

Καλλιέργεια *, Παρασιτολογική κοπράνων (για χειριστές τροφίμων * *) □ Ναι □ Οχι

 

Βρέθηκε να μην πάσχει από κάποιο λοιμώδες ή μεταδοτικό νόσημα για τη Δημόσια Υγεία και μπορεί να εργαστεί σε κατάστημα, εργαστήριο ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Το παρόν ισχύει για πέντε (5) χρόνια, πλην των εργαζομένων σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λπ. που ισχύει για 2 χρόνια ***

 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……../………/20……..

Ο ΙΑΤΡΟΣ

(υπογραφή, σφραγίδα)

 

 

*Για salmonella .

 

** (Χειριστής τροφίμων είναι το άτομο που απευθείας χειρίζεται συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, εξοπλισμό

και εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα).

*** Τα Πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού θα φυλάσσονται στις Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα

επιδεικνύονται όταν ζητούνται, στα αρμόδια όργανα υγειονομικού ελέγχου. Θα ανανεώνονται μετά τη λήξη τους

επαναλαμβάνοντας όλες τις εξετάσεις (Ιατρική κλινική εξέταση