ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853

www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει τα έτη 2012 – 2013 προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συνβοηθούντα μέλη μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων και η συμμετοχή σε αυτά θα είναι δωρεάν.

Τα αντικείμενα δια βίου εκπαίδευσης και η διάρκεια τους σε ώρες είναι:

Εισαγωγή στην Πληροφορική – 60 ώρες ή 100 ώρες

Η χρήση του διαδικτύου στη λειτουργία της μικρής επιχείρησης – 36 ώρες

Εφαρμογές λογισμικού υπολογιστικών φύλλων και βάσεων δεδομένων – 36 ώρες

Ψηφιακή επιχείρηση: Λειτουργία της μικρής επιχείρησης στο διαδίκτυο με εκπαιδευτική υποστήριξη ενεργειών ηλεκτρονικής προμήθειας, παρουσίας και πώλησης – 40 ώρες

Εκπαίδευση σε εξειδικευμένες επαγγελματικές εφαρμογές πληροφορικής – 40 ώρες

Όψεις της επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση – 50 ώρες ή 80 ώρες

Οργάνωση και διοίκηση της μικρής επιχείρησης – 80 ώρες

Διαχείριση ποιότητας – 32 ώρες

Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών – 32 ώρες

Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών – 32 ώρες

Διαφήμιση  και προβολή της μικρής επιχείρησης – 32 ώρες

Κοστολόγηση – Τιμολόγηση – Διαχείριση προϋπολογισμού – 32 ώρες

Αντιμετώπιση ανταγωνισμού – 32 ώρες

Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης – 32 ώρες

Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας – 20 ώρες

Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα (πχ μεσογειακή διατροφή) για μικρές επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα – 80 ώρες

Μέθοδοι περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας στη μικρή επιχείρηση – 32 ώρες

Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες του δευτερογενή τομέα – 32 ώρες

Εκπαίδευση σε επιχειρηματική ορολογία ελληνικής γλώσσας για ξενόγλωσσους απασχολούμενους σε μικρές επιχειρήσεις – 100 ώρες

Εκπαίδευση Ελλήνων απασχολουμένων στη μικρή επιχείρηση σε ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία – 80 ώρες

Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων – 80 ώρες

 

Για πληροφορίες  και αιτήσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr)

 

Αθήνα: Αριστοτέλους 46, TΚ 10433, τηλ. 210 8846852

Θεσσαλονίκη: Κωλέτη 24, ΤΚ 54627, τηλ. 2310 545967

Πάτρα: Πανεπιστημίου 170, ΤΚ 26443, τηλ. 2610 438557

Λάρισα: Καστοριάς 2α, ΤΚ 41335, τηλ. 2410 579876-7

Ηράκλειο Κρήτης: Βασιλείου Πατρικίου 11, ΤΚ 71409, τηλ. 2810 361040

Ιωάννινα: 2ο χλμ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΤΚ 45500, τηλ. 26510 44727