ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Α.Π : 3770

Αθήνα, 29/6/2012

Προς

Τοπικές & Κλαδικές

Ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ

 

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Δικτύου Επιχειρηματικότητας του  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Συνάδελφοι,

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, υλοποιεί την πράξη  «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις Μικρές Επιχειρήσεις»  που  εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας (ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ να βρεθεί δίπλα στον μικρό επιχειρηματία παρέχοντάς του δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης μέσα στο ιδιαίτερα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον που βιώνει καθημερινά. Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 και ο προβλεπόμενος αριθμός των επιχειρήσεων που θα εξυπηρετήσει ανέρχεται στις 860 σε όλη την επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχονται, δωρεάν για τις ωφελούμενες επιχειρήσεις, εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν αρχικά στην διάγνωση και σε δεύτερο στάδιο στην παρέμβαση-καθοδήγηση για την αντιμετώπιση αδυναμιών ή την αξιοποίηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων της επιχείρησης. Παράλληλα, θα παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης πάνω σε τρέχοντα θέματα επιχειρηματικότητας (π.χ. ενημέρωση για προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων).

Οι υπηρεσίες εστιάζονται στην υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών βιοτεχνικών, εμπορικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες είτε δεν έχουν την (οικονομική κυρίως) δυνατότητα για συμβουλευτική υποστήριξη, είτε δεν έχουν προσδιορίσει επαρκώς τις ανάγκες τους και δεν γνωρίζουν που να απευθυνθούν προκειμένου να ενημερωθούν, να δεχθούν υπηρεσίες συμβουλευτικής και στη συνέχεια να λάβουν αποφάσεις και λάβουν μέτρα για την επιβίωση και βελτίωση των λειτουργιών και των επιχειρηματικών επιδόσεων της οικονομικής μονάδας.

Τα θεματικά πεδία στα οποία θα εκταθεί η συμβουλευτική υποστήριξη, έχουν καθοριστεί μετά από σχετική έρευνα διερεύνησης αναγκών των μικρών επιχειρήσεων και επικεντρώνονται στα σημαντικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων (π.χ.  προγραμματισμός, οργάνωση, διοίκηση προσωπικού, μάρκετινγκ, θέματα ποιότητας, υγιεινή και ασφάλεια εργασίας κ.α.)

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από έμπειρους και εξειδικευμένους επιχειρηματικούς συμβούλους, που έχουν ενταχθεί, κατόπιν σχετικής διαδικασίας, στο Μητρώο συμβούλων του Δικτύου, το οποίο εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

Οι επιχειρήσεις, καθώς και οι Ομοσπονδίες και τα Σωματεία της ΓΣΕΒΕΕ θα πληροφορούνται με επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις και ενημερωτικά σημειώματα.

Η ΓΣΕΒΕΕ καλεί τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία της να ενημερώσουν τα μέλη τους και να τα ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δεχτούν, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και χωρίς κανένα οικονομικό κόστος, υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υποστήριξη σε σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής τους καθημερινότητας. Η επιτυχής υλοποίηση του έργου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κινητοποίηση και το ενδιαφέρον των συνδικαλιστικών φορέων της ΓΣΕΒΕΕ και στην αντίστοιχη ανταπόκριση των επιχειρήσεων-μελών τους.

Η τυπική έναρξη του έργου θα γίνει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.            Με την έναρξη του έργου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν για περισσότερες πληροφορίες στο 210 8837188 (κκ. Ηλίας Γεωργόπουλος και Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δικτύου (www.diktyo.imegsevee.gr).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ