Ενημέρωση για τρόπους ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών – τελευταίες εξελίξεις στην ΄΄ασφαλιστική ατζέντα΄΄

Α.Π : 20618

 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2011

Προς

 • Τοπικές και Κλαδικές Ομοσπονδίες
 • Επιμελητήρια

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

 

Θέμα : Ενημέρωση για τρόπους ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών – τελευταίες εξελίξεις στην “ασφαλιστική” ατζέντα

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έγιναν δεκτές προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για επιπρόσθετες ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ιδίως προς τον ΟΑΕΕ, με ανάλογες ρυθμίσεις να ισχύουν και για την αποπληρωμή οφειλών προς το ΙΚΑ. Επίσης στο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνης θα δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να μεταταχτούν μέχρι και δύο ασφαλιστικές κλάσεις χαμηλότερα. Οι οφειλέτες στον ΟΑΕΕ μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των δύο ισχυουσών περιπτώσεων ρύθμισης :

Περίπτωση 1η (παρ. α, άρθρο 21, Ν. 4038/2012)

 

Προβλέπει:

 • Υποβολή αίτησης μέχρι 30/4/2012, με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη ή
 • Υποβολή αίτησης μετά την 1/5/2012, χωρίς έκπτωση στα πρόσθετα τέλη

Προϋποθέσεις είναι:

 • Ο διακανονισμός των οφειλόμενων έως 31/12/2011 εισφορών και
 • Η καταβολή των από 1/1/2012 και μετά ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης.

Τρόπος εξόφλησης:

 • Οι οφειλέτες στον ΟΑΕΕ καταβάλουν ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της διμηνιαίας τρέχουσας εισφοράς τους για αποπληρωμή των οφειλών τους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150€ (Π.χ. αν η διμηνιαία εισφορά είναι 800€, με την δόση για αποπληρωμή της παλαιάς οφειλής θα γίνει: 800€ + 20% = 960€).
 • Απώλεια του προσωρινού διακανονισμού επέρχεται όταν δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι τρέχουσες εισφορές και οι δόσεις του διακανονισμού.

 

Περίπτωση 2η (παρ. β, άρθρο 21, Ν. 4038/2012)

 • Σε αυτήν την περίπτωση υπάγονται όσοι οφείλουν από 2.500€ και πάνω (συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους εισφοράς, χωρίς τα τέλη καθυστέρησης
 • Υποβολή αίτησης έως 30/4/2012 (καταληκτική ημερομηνία)

 

Προϋποθέσεις είναι:

 • Ο διακανονισμός των οφειλόμενων έως 31/12/2011 εισφορών και
 • Η καταβολή των από 1/1/2012 και μετά ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης.

è Η εξόφληση μπορεί να γίνει με

ü εφάπαξ καταβολή ή έως έξι (6) διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 100% στα πρόσθετα τέλη.

ü επτά (7) έως δέκα (10) διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 75% στα πρόσθετα τέλη.

 • Ελάχιστο ποσό διμηνιαίας δόσης για τον ΟΑΕΕ ορίζονται τα 250€
 • Η καταβολή του εφάπαξ ποσού ή της πρώτης δόσης της ρύθμισης πρέπει να γίνει μέχρι 31/5/2012
 • Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων και από τη μη εξόφληση της ρύθμισης έως την τελευταία μέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης.

è Στους οφειλέτες που υπάγονται στους παρόντες διακανονισμούς και τηρούν τους όρους τους:

 • Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δύο (2) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούμενος.
 • Αναστολή της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης οφειλών έως την 31/12/2013 για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν εκπέσει από προηγούμενη ρύθμιση οφειλών ή δεν έχουν υπαχθεί σε αυτήν.

 

Επίσης με το Σχέδιο Νόμου που κατέθεσε στην Βουλή (και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα) ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνης υλοποιούνται δύο από τα βασικά αιτήματα της τελευταίας διετίας της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής ατζέντας. Συγκεκριμένα θεσμοθετούνται :

 

 1. Η αύξηση από 15.000€ στις 20.000€ του ανώτατου όριο οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, που υποβάλουν αίτηση για σύνταξη. Δηλαδή, όσοι οφείλουν μέχρι 20.000€ και καταθέτουν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση, μπορούν να αποπληρώσουν την οφειλή τους με παρακράτηση μέρους από τη σύνταξή τους.
 2. Δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να ζητήσουν την υπαγωγή τους μέχρι 2 ασφαλιστικές κλάσεις χαμηλότερα, προκειμένου, σε αυτήν τη δύσκολη οικονομικά περίοδο, να μειωθεί το ποσό της εισφοράς τους προς τον ΟΑΕΕ. Προϋπόθεση είναι οι ασφαλισμένοι να μην έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή να έχουν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση για αποπληρωμή οφειλών. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα ισχύσει μέχρι τις 31.12.2014 και από 01.01.2015 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε αυτήν θα επανέρθουν στην αρχική τους ασφαλιστική κατηγορία.

 

Παράλληλα με τις προσπάθειες υποστήριξης των οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, η ΓΣΕΒΕΕ προωθεί 3 προτάσεις, οι οποίες θεωρεί ότι μπορούν να προσφέρουν σημαντική ανάσα σε χιλιάδες συναδέλφους που βιώνουν συνθήκες πραγματικής δυσχέρειας :

 

1) Να επιτραπεί στους ήδη οφειλέτες, αλλά και σε όσους ασφαλισμένους αδυνατούν να ανταποκριθούν με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους εφεξής προς τον ΟΑΕΕ, να καταβάλλουν κατ’ εξαίρεση και μέχρι έξι (6)  μήνες μόνο την εισφορά υπέρ της ασφάλισης υγείας (ΕΟΠΥΥ), προκειμένου, για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες,  να θεωρούνται τα βιβλιάριά τους και να μπορούν οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται σε δυσχέρεια να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

2) Να ενεργοποιηθεί άμεσα ο νεοσύστατος στον ΟΑΕΔ Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματιών (Ε.Λ.Ε.) για την κάλυψη δαπανών ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών, μετά τη διακοπή του επαγγέλματός τους και για μία διετία.

3) Να ενεργοποιηθεί άμεσα ο Λογαριασμός Ασφάλισης Ανεργίας για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους. Ήδη στον αντίστοιχο κωδικό του ΟΑΕΕ έχουν συγκεντρωθεί περίπου 17 εκ. €. Η ΓΣΕΒΕΕ βρίσκεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε εντός των ημερών να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο όλους τους συναδέλφους για τις δυνατότητες που τους δίνονται, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τον ΟΑΕΕ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                         ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ