Ενημέρωση για δωρεάν σεμινάρια πληροφορικής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε απασχολούμενους μικρών επιχειρήσεων

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ….. 16……

Ημερ. : 30 – 1 – 12

 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433 Αθήνα, Τηλ: 210 8846852, Fax : 210 8846853

e-mail: info@imegsevee.gr

Αθήνα 24/01/2012

Αρ. Πρωτ. 3263

Προς:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: ««Ενημέρωση για δωρεάν σεμινάρια πληροφορικής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε απασχολούμενους μικρών επιχειρήσεων»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στα ακόλουθα αντικείμενα εκπαίδευσης:

1,   «Εισαγωγή στην  Πληροφορική  για απασχολούμενους στη  μικρή  επιχείρηση»
διάρκειας 60 ωρών (windows, word, excel, internet)

2.   «Εισαγωγή   στην   Πληροφορική   για  απασχολούμενους  στη   μικρή  επιχείρηση» διάρκειας 100 ωρών (windows, word, excel,  powerpoint, access, internet)

στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΠ 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση· με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συνβοηθούντα μέλη μικρών επιχειρήσεων και όσοι συμμετάσχουν σε αυτά δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα ξεκινήσει από τα μέσα Φεβρουαρίου και ανάλογα με τη συγκρότηση τμημάτων σε κάθε πόλη.

Περισσότερες   πληροφορίες   μπορείτε    να    βρείτε    στην   ιστοσελίδα    του    ΙΜΕ    ΓΣΕΒΕΕ

www.imegsevee.gr

Για αιτήσεις συμμετοχής – επικοινωνήστε:

■       Αθήνα: κα Π. Δαρμή – κα Β. Παπαγεωργίου – τηλ. 210 8846852 (εσωτ. 316 – 317)

■       Θεσσαλονίκη: κα Μ. Παγγούση · κα Χ. Μανώλη ■ τηλ. 2310 545967

■       Πάτρα: κα Ι. Μακρή – τηλ. 2610 438557

■       Λάρισα: κα Κ. Σκρέκα – τηλ. 2410 579876-7

■       Ηράκλειο Κρήτης: κος Μ. Φραγκιαδουλάκης – τηλ. 2810 361040

■       Ιωάννινα: κα 0. Παπακώστα-τηλ. 26510 44727

 

 

Ο Πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Δημήτρης Ασημακόπουλος