ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Ζ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                    Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2012

                                                                        Αρ. Πρωτ. : 12

Προς

την Υπουργό Εργασίας

& Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Γιώργο Κουτρουμάνη

κ.  Υπουργέ,

μέσα από πνεύμα συνεργασίας με όλες τις πλευρές θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε προτάσεις οι οποίες προήλθαν μετά από σύσκεψη  του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας :

 α)  θεωρούμε αναγκαία την ύπαρξη της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 β)  δεν πιστεύουμε ότι η μείωση του κατώτατου μισθού θα προσφέρει στην οικονομία των επιχειρήσεών μας. Άλλοι παράγοντες είναι εκείνοι κατά την δική μας άποψη που επιβαρύνουν το μισθολογικό κόστος όπως είναι π.χ. η αποζημίωση κατά την περίπτωση της απολύσεως η οποία κατά την άποψή μας θα πρέπει να περιορισθεί τουλάχιστον κατά 10% και ίσως να είναι και αναγκαίο να υπάρξει αναδιαμόρφωση της σχέσης χρόνου εργασίας – μήνες αποζημιώσεως. Επίσης καλό θα ήταν στα ανωτέρω να δημιουργηθεί μια καινούργια σχέση η οποία θα απαλύνει υπέρ της επιχειρήσεως την υποχρέωση της αποζημίωσης όσον αφορά την υπαλληλική ιδιότητα.

γ)   μια στρεβλή ακόμα απόφαση είναι πως οι εργαζόμενοι δικαιούνται σε περίπτωση διακοπής της σχέσης εργασίας έστω και με μία (1) μέρα εργασίας από το τρέχον έτος ολόκληρη την άδεια και το επίδομά της.

Αυτό δεν είναι σωστό διότι σε περίπτωση που βρει νέα θέση εργασίας προσμετράται εκ νέου η περίοδος ως προς την αδειοδότηση.

Θεωρούμε ότι πρέπει να δίδεται το αδειοδοτικό δικαίωμα αναλογικά με το χρόνο

εργασίας και όχι όπως τώρα.

Υπάρχουν και άλλα θέματα αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά την άριστη σχέση που έχετε με την ΓΣΕΒΕΕ και έτσι μέσω αυτού του διαύλου μπορούν να συζητηθούν και τα δικά μας ζητήματα. 

Ευελπιστούμε στην προσοχή Σας επί των προτάσεών μας.

Με εκτίμηση,

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΕΜΜ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ                                                                     ΙΩΑΝ. ΓΛΥΚΟΣ