ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Ε.Ζ.Ε ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2012

Αρ. Πρωτ. : 6

Προς

Διοικητή του ΙΚΑ

κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο                               Κοινοπ.: –    Υπ. Εργασίας &  

                                                                                                     Κοινωνικής Ασφάλισης

                                                                                                    –     ΒΕΑ

                                                                                                    –         ΓΣΕΒΕΕ

 κ. Διοικητά,

μας καταγγέλθηκε ότι η νομοθεσία περί Βαρέων και Ανθυγιεινών δεν γίνεται αποδεκτή από τα καταστήματα του ΙΚΑ διότι όπως μας εξηγήθηκε δεν είναι έτοιμο το λογισμικό υποδοχής του νέου Νόμου.

Μας αφήνει κατάπληκτους το ότι συμβαίνει αυτό –  εάν συμβαίνει  – και θα θέλαμε να πληροφορηθούμε γιατί δεν γίνεται αποδεκτή η νέα νομοθεσία κατά την αγορά των ενσήμων για τους εργαζόμενους στις Επιχειρήσεις μας οι οποίοι έχουν ενταχθεί πλέον στη νέα συνθήκη και όχι για τους δικαιούχους των Βαρέων και Ανθυγιεινών.

 Με εκτίμηση,

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ                                                                     ΙΩΑΝ. ΓΛΥΚΟΣ