Σχετικά με την ένδειξη στον μετρητή της ΔΕΗ

θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε πως η ένδειξη στο ρολόϊ του μετρητή της ΔΕΗ για Βιοτεχνική χρήση είναι Γ22Β.

Εάν κάποιο μέλος  έχει Βιοτεχνική Αδεια αλλά στο ρολόϊ δεν έχει την ένδειξη που αναφέρουμε παραπάνω μπορεί να κάνει την αλλαγή προσκομίζοντας στην ΔΕΗ δύο (2) αντίγραφα της Αδειάς του.