ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΒΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

               

                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Επιβολή Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι βάσει του Νόμου 4021/2011 προβλέπεται απαλλαγή.

 

Επιστολή έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Αντιπρόεδρο & Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Βενιζέλο, σχετικά με την επιβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι βάσει του Ν. 4021/2011 προβλέπεται απαλλαγή, ζητώντας του να μεριμνήσει άμεσα για την άρση των διαδικασιών εκείνων που επιβαρύνουν τις εν λόγω επιχειρήσεις με ένα επιπρόσθετο και άνευ λόγου οικονομικό και γραφειοκρατικό κόστος.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4021/2011, επιβλήθηκε ειδικό τέλος στις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες για εμπορική ή οικιστική χρήση. Με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, απαλλάχθηκαν τα ακίνητα που έχουν βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

Ωστόσο, στην πράξη η πλειονότητα των βιοτεχνικών επιχειρήσεων έχει λάβει το λογαριασμό της ΔΕΗ, στον οποίο περιλαμβάνεται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος. Η χορήγηση απαλλαγής που προβλέπεται με την ΥΑ 1112/13.10.2011 υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να υποστούν μια άκρως γραφειοκρατική και επώδυνη οικονομικά διαδικασία, δεδομένου ότι απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια (προσφυγή στη ΔΟΥ) η καταβολή του συνολικού ποσού που αναγράφεται στο λογαριασμό. Με βάση τις διατάξεις της ΥΑ, είναι βέβαιο ότι η διαδικασία επιστροφής του ποσού θα είναι χρονοβόρα (απόφαση Προϊσταμένου ΔΟΥ, συνδρομή διαφόρων προϋποθέσεων κλπ).

Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό μέρος των παραγωγικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν έχουν τον προσδιορισμό βιομηχανικό τιμολόγιο, ενώ βέβαια κατέχουν άδειες λειτουργίας για βιοτεχνική – παραγωγική δραστηριότητα από τις εκάστοτε (πρώην) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ταυτόχρονα, η δραστηριότητά τους προσδιορίζεται και από τις φορολογικές τους δηλώσεις. Επομένως, η δραστηριότητα μιας βιοτεχνικής επιχείρησης και κατ’ επέκταση η χρήση του κτιρίου, δεν μπορεί να οριστεί μονοσήμαντα από το είδος του τιμολογίου της ΔΕΗ, αλλά κυρίως από την άδεια λειτουργίας. Ο νόμος εξαιρεί σαφώς από την επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ την βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα, γεγονός που δεν συναρτάται πάντα από τον προσδιοριστικό τίτλο του τιμολογίου της ΔΕΗ.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι απαράδεκτο υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, όπου η συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων παρουσιάζει ζημιές, να επιβάλλεται μια ακόμα σημαντική οικονομική επιβάρυνση και γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου λανθασμένα επιβλήθηκε το ΕΕΤΗΔΕ και θα επιστραφεί το ποσό, το πλήγμα στη ρευστότητα των επιχειρήσεων μπορεί να αποδειχθεί καίριο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων υποχρεώσεων και προς τους εργαζόμενους (δώρο Χριστουγέννων και αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές).

Γενικότερα, η βαριά φορολόγηση όλων των επιχειρήσεων και νοικοκυριών με το ΕΕΤΗΔΕ θα οδηγήσει σε μεγάλη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης και σε αντίστοιχη μεγάλη απώλεια φορολογικών εσόδων, κύρια από ΦΠΑ. Στερώντας, ταυτόχρονα, κάθε αναπτυξιακή δυναμική στις επιχειρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω, σε ό,τι αφορά την λανθασμένη επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει:

–         Οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις να απαλλάσσονται άμεσα από την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ με την επίδειξη του τιμολογίου βιομηχανικής χρήσης στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

–         Για τις δε βιοτεχνικές επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο τιμολόγιο βιομηχανικής χρήσης να απαλλάσσονται άμεσα με την κατάθεση αντιγράφου της άδειας λειτουργίας και επικουρικά, όπου χρειάζεται, αντίγραφο  φορολογικών δηλώσεων που αποδεικνύουν τη μεταποιητική δραστηριότητά τους.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ