ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Κ.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2011

 

 

Αριθ. Πρωτ.: 107/40/6070

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δραγατσανίου 4 – Αθήνα 105 59

E- Mail:careers.ath@otek.edu.gr

URL: www.otek.edu.gr

Τμήμα: Γραφείο Διασύνδεσης

Πληροφορίες: K. Δημοηλιοπούλου

Τηλέφωνο: 210- 3315633                                                                            

FAX : 210-3231821

Προς: O.E.Z.E

Εμμανουήλ Μπενάκη 16

Αθήνα   10678

Υπόψη: Προέδρου

κ. Eμμανουήλ Κότσικα

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την νέα υπηρεσία που ήδη λειτουργεί ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης  & Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ),  τα Γραφεία Διασύνδεσης, για την υποστήριξη των τουριστικών και επισιτιστικών επιχειρήσεων στην εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, παρέχοντας  υπηρεσίες πληροφόρησης  με πανελλαδική κάλυψη .

 

Τα Γραφεία Διασύνδεσης του Ο.Τ.Ε.Κ. αποτελούν μία καινοτόμο υπηρεσία – εργαλείο για κάθε επιχειρηματία  του κλάδου, με την οποία δίνεται η δυνατότητα, μέσω της ιστοσελίδας   www.career-otek.gr :

 

  • Αναζήτησης προσωπικού, με εγγραφή και ηλεκτρονική υποβολή αίτησης   ή/και με δωρεάν  ανάρτηση  των  προσφερόμενων  θέσεων με την μορφή αγγελιών .
  • Ενημέρωσης  για τις ευκαιρίες επιμόρφωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων .
  • Πληροφόρησης σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων συναφών με τον επισιτιστικό κλάδο  .

 

Ευελπιστούμε ότι τα Γραφεία Διασύνδεσης θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επικοινωνία μεταξύ υποψηφίων εργαζομένων αποφοίτων του Ο.Τ.Ε.Κ και  επιχειρήσεων, με στόχο  την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και παρακαλούμε για την προβολή της  ανωτέρω  υπηρεσίας  του  Οργανισμού μας  στα  μέλη σας.

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής Ο.Τ.Ε.Κ.

Αθανάσιος Σπυριδάκης