Πρόσκληση για Δ.Σ. Ο.Ε.Ζ.Ε.

Αθήνα,10 Μαρτίου 2011

Αρ. Πρωτ. :46

Προς

τους Κυρίους Συμβούλους

του Δ.Σ. της Ο.Ε.Ζ.Ε.

Κοιν. : Προέδρους Σωματείων –

Μελών της Ο.Ε.Ζ.Ε

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011  και ώρα 11:00 π.μ. συγκαλείται Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας (Εμμ. Μπενάκη 16 / 5ος όροφος) και με την παρουσία των Προέδρων των Σωματείων – Μελών της Ο.Ε.Ζ.Ε.

Τα θέματα ορίζονται ως εξής :

Συνέδριο Ο.Ε.Ζ.Ε. στην Ξάνθη.

 

ΑΡΤΟΖΑ  2011

 

Ιστοσελίδα  Ο.Ε.Ζ.Ε.

 

Συζήτηση επί της γενικής  οικονομικής  κατάστασης.

 

Διαχείριση οικονομικών της Ομοσπονδίας.

 

Ενεργοποίηση συστήματος ίδρυσης νέων Σωματείων.

 

Διαδικασίες παρουσίας της Ο.Ε.Ζ.Ε. στις επίσημες επαφές της.

 

Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεμάτων.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ                                                            ΕΥΘ. ΧΑΧΑΜΗΣ