ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ?

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Νόμου 3842/23.04.2010 προστίθεται στο ν.2523/1997 νέο άρθρο 9 Α «Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου». Με το άρθρο αυτό που έχει τρεις παραγράφους, θεσπίζεται για πρώτη φορά η άμεση επιτόπια έκδοση της Απόφασης Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) για ορισμένες παραβάσεις εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα των διατάξεων του Κ.Β.Σ., από τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο.

 

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους