ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ?

Για την είσπραξη προκαταβολών δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου (Τιμολόγιο ή Α.Λ.Π.) πρέπει όμως εφόσον τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας νε εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης για την ενημέρωση του ταμείου της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή το φορολογικό στοιχείο θα εκδοθεί «Επί Πιστώσει»