ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΟΥΡΤΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ . ΤΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΨΩ?

Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής.

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους