ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΩ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΥ?

Είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις και επιπλέον πρέπει να καταγράφονται καθημερινά στα αντίστοιχα αρχεία, διότι αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.  Είναι ένας από τους φακέλους που υποχρεούται να τηρεί κάθε επιχείρηση όπως αναφέρθηκε παραπάνω και περιέχει πίνακες με τις θερμοκρασίες των ψυκτικών μηχανημάτων.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία