ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΥ?

Όταν τα τρόφιμα είναι συσκευασμένα είναι υποχρεωτικό να φέρουν επισήμανση.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία