ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ?

1. Ε.Φ.Ε.Τ.

2. Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

3. Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

4.Διεύθυνση Ανάπτυξης (Εμπορίου) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

5. Αστυνομικές Αρχές (Αγορανομία)

Δείτε τη σχετική νομοθεσία