ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ?

ΑΡΘΡΟ 351 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1388/2009

Σε χαρτοκυτία που προορίζονται για την διάθεση από τους επαγγελματίες στο καταναλωτικό κοινό ειδών ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας κ.λπ., με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη και τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο με τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά νούμερα, πρέπει να ανήκουν στην αναφερόμενη στον πίνακα αυτό σειρά ονομαστικών τιμών κυβισμού και να έχουν το αντίστοιχο μέγιστο βάρος που αναγράφεται απέναντι στο καθένα.

Ενδεικτικό

No. Κυβισμός σε λίτρα Μέγιστο βάρος σε γραμμάρια
2 0,9 40
3 1,5 50
4 1,8 60
6 2,5 70
8 2,9 80
10 3,9 100