ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ?

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, οι πληρωμές μισθών και ημερομισθίων οφείλουν να γίνονται με έκδοση αποδείξεων πληρωμής μισθού ή ημερομισθίου (εκκαθαριστικού σημειώματος), το οποίο να περιέχει ακριβή ανάλυση  της μισθοδοσίας (δηλ. βασικός μισθός συν επιδόματα συν τακτικές παροχές  μείον κρατήσεις).  Εάν η απόδειξη ή το εκκαθαριστικό σημείωμα δεν αναγράφει με ακρίβεια όλα τα παραπάνω στοιχεία, θεωρείται αόριστη και ακατάλληλη ως εξοφλητική απόδειξη , δεν λαμβάνεται μάλιστα υπ’ όψιν από τις  δικαστικές αρχές. Τυχόν άρνηση του εργοδότη να χορηγήσει αποδείξεις πληρωμής μισθού (εκκαθαριστικό σημείωμα) θεωρείται αξιόποινη πράξη και επισύρει ανάλογες κυρώσεις.

 

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους