ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΧΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΩ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥ?

ΑΡΘΡΟ 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1388/2009

1. Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 38 (παράγραφος 2) του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπου θεσπίζονται ορισμένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδων στα προϊόντα που πωλούν, επί των οποίων αναγράφονται ορισμένες ενδείξεις (τιμή, ποιότητα, προέλευση κ.λπ.), οι λιανοπωλητές είναι υποχρεωμένοι όπως σε κάθε είδος που εκθέτουν προς πώληση, τοποθετούν ή αναρτούν ή προσδένουν την πινακίδα αυτή, που θα είναι ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία θα αναγράφονται ορισμένες ενδείξεις, σύμφωνα με τους ορισμούς των παρακάτω ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1, 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

«Αναγραφή στην πινακίδα της τιμής πώλησης των προϊόντων, όταν αυτά πωλούνται εντός του καταστήματος ή από υπαίθριους πωλητές – Τρόπος απεικόνισης της τιμής αυτής στην πινακίδα» Α) Η τιμή πώλησης, θα αναγράφεται υποχρεωτικά στην πινακίδα και θα αναφέρεται: 1.1 Σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης, δηλαδή τιμή ανά λίτρο ή κυβικό μέτρο ή χιλιόγραμμο ή μέτρο ή τετραγωνικό μέτρο, κατά περίπτωση, εφόσον τα προϊόντα πωλούνται χύμα ή από ανοικτές συσκευασίες. 1.2 Σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία, εφόσον τα προϊόντα πωλούνται σε κλειστές συσκευασίες. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, στην πινακίδα αναγράφεται, πέρα από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη. Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην πινακίδα αυτή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης στις κατωτέρω περιπτώσεις: α) Αν το κατάστημα λιανικής πώλησης των προϊόντων έχει εμβαδόν μέχρι 50τ.μ. β) Αν πρόκειται για περίπτερο……….

  1. δ) Αν η ποσότητα των συσκευασμένων προϊόντων ισοδυναμεί με 1 λίτρο ή κυβικό μέτρο ή 1 χιλιόγραμμα ή 1 μέτρο ή 1 τετραγωνικό μέτρο, κατά περίπτωση. ε) Αν πρόκειται για παγωτά βάρους μέχρι 200 γραμμάρια.