Πρόσκληση Δ.Σ. Ο.Ε.Ζ.Ε. (09/05/2011)

BSC_2788Αθήνα, 27 Απριλίου  2011

Αρ. Πρωτ. :67

 

Προς

τους Κυρίους Συμβούλους

του Δ.Σ. της Ο.Ε.Ζ.Ε.

Κοιν. : Προέδρους Σωματείων –

Μελών της Ο.Ε.Ζ.Ε


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 9 Μαϊου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. συγκαλείται Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας (Εμμ. Μπενάκη 16 / 5ος όροφος) και με την παρουσία των Προέδρων των Σωματείων – Μελών της Ο.Ε.Ζ.Ε.

Τα θέματα ορίζονται ως εξής :

 ■ Συνέδριο Ο.Ε.Ζ.Ε.  στην Ξάνθη.

 Γ.Σ.  Ο.Ε.Ζ.Ε. (καθορισμός ημερομηνιών / θέματα Γ.Σ.).

 Εκλογές Σωματείων.

 Συζήτηση για την Οικονομική Κατάσταση.

 Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεμάτων.

 

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ                                                               ΕΥΘ. ΧΑΧΑΜΗΣ