ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αθήνα, 01.07.2024

Σύμφωνα με την από 21.06.2024 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, όσα  αρτοποιεία- και ζαχαροπλαστεία , έχουν μεν ΚΑΔ 10.71, αλλά εντός των κτιριακών τους εγκαταστάσεων υφίσταται ταυτόχρονα εκτός από παρασκευαστήριο  παραγωγής προϊόντων ζύμης, γλυκών κτλ τμήμα πώλησης προϊόντων εστίασης  (με τραπεζοκαθίσματα για την εξυπηρέτηση των πελατών τους), θα υπαχθούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της κάρτας εργασίας, για το σύνολο των εργαζομένων τους στις κτιριακές εγκαταστάσεις τους, όταν θα ξεκινήσει η εφαρμογή της στον κλάδο της Εστίασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναμένουμε διευκρινίσεις για την διαδικασία γνωστοποίησης των επιχειρήσεων αυτών στο ΕΡΓΑΝΗ

Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου μας εμπίπτουν στην  πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας από 01.07.2024, οπότε και πρέπει να ενεργοποιήσετε την ψηφιακή κάρτα στο σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.

«Ωστόσο από την Διοίκηση της Επιθεώρησης Εργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους κλάδους της Βιομηχανίας και του Λιανεμπορίου, κοινοποιήθηκε Οδηγία προς τους Επιθεωρητές Εργασίας ότι καλούνται κατά την 1η φάση εφαρμογής του μέτρου, επειδή αυτή η φάση ταυτίζεται με την θερινή περίοδο, να εξαντλήσουν το συμβουλευτικό ρόλο της υπηρεσίας προς τους εργοδότες αλλά και προς τους εργαζόμενους προκειμένου η προσαρμογή στο νέο σύστημα να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.»

ΠΗΓΗ: 1. https://www.taxheaven.gr/news/67926/plhroforiesgiaektakthodhgiasxetikamethnprwthfashefarmoghsthspshfiakhskartasergasias

  1. ΕΕ-3562618 2024/10000 Ψηφιακή Κάρτα (taxheaven.gr)

Από  την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος