Πρόσκληση στις διαδικτυακές ημερίδες ενημέρωσης, στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής» Παρασκευή 10/12/2021, Κυριακή 12/12/2021 & Δευτέρα 13/12/2021.

Πρόσκληση στις διαδικτυακές ημερίδες ενημέρωσης, στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής» με κωδικό MIS 5002765 την Παρασκευή 10/12/2021, την Κυριακή 12/12/2021 & την Δευτέρα 13/12/2021 στις 19:00.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΖΕ) διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης, των δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής» με κωδικό MIS 5002765.

Στόχος της ημερίδας είναι η προσέλκυση νέων ενδιαφερομένων όσο και η πληροφόρηση τους σχετικά με τις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της πράξης όπως και ο τρόπος συμμετοχής τους σε αυτές.

Ημερίδας 10/12/2021 Ολοκληρώθηκε Δείτε εδώ την ημερίδα

Webex meeting recording: Διαδικτυακή ημερίδα «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής»-20211210 1633-1
Password: Setqbdz5
Recording link: https://oeze.my.webex.com/oeze.my/ldr.php?RCID=8fb1636b2bcaa4d376a184669302f898

Ημερίδας 12/12/2021 Ολοκληρώθηκε Δείτε εδώ την ημερίδα

Webex meeting recording: Διαδικτυακή ημερίδα «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής»- 20211212 1624-1
Password: 2dDupqZg
Recording link: https://oeze.my.webex.com/oeze.my/ldr.php?RCID=dbe1c77a845974c833d74fb4ae012649

Ημερίδας 13/12/2021 Ολοκληρώθηκε Δείτε εδώ την ημερίδα

Webex meeting recording: Διαδικτυακή ημερίδα «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής»-20211213 1617-1
Password: Zwfh4DEh
Recording link: https://oeze.my.webex.com/oeze.my/ldr.php?RCID=292fee9ac85274757ff433e2053c18d5

epa