Πρακτικό ΔΣ-απόφαση Ζαχαροπλαστών Σχετικά με την Επικουρική Ασφάλιση

                      ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ

                   ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ζ.Ε.)

            (Α/Α ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 4332/1988)

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ. : 5

Προς Σωματεία – Μέλη της ΟΕΖΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ένα θέμα που απασχολούσε τον τελευταίο καιρό τον κλάδο ήταν οι χρεώσεις και μάλιστα αναδρομικά από το 2017,  για την Επικουρική ασφάλιση που λάμβαναν οι συνάδελφοί μας. Το θέμα αυτό λύθηκε.

Σας αποστέλλουμε συννημμένα το απόσπασμα πρακτικού από την συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ σχετικά με την Επικουρική ασφάλιση όπου αποφασίσθηκε η εξαίρεση των αμιγώς Ζαχαροπλαστείων.

΄΄   2.    Την άμεση εξαίρεση τυχόν Επαγγελματιών  αμιγώς Ζαχαροπλαστών οι οποίοι, εκ του νόμου εξαιρούνται από την υποχρέωση στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ και στους οποίους έχουν αποσταλεί ή θα αποσταλούν  στο μέλλον σχετικά ειδοποιητήρια εκ παραδρομής, λόγω παράλληλης χρήσεως των ανωτέρω κοινών ΚΑΔ (ενδεικτικά, ΚΑΔ 10721000) με τους αρτοποιούς, με την προσκόμιση εκ μέρους τους, της σχετικής άδειας Ζαχαροπλαστείου συνοδευόμενη από ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του ν. 1599/1986 ότι ασκούν το επάγγελμα  του Ζαχαροπλάστη και δεν ασκούν δραστηριότητα αρτοποιού». ΄΄

Η απόφαση αυτή είναι μια νίκη της Ομοσπονδίας μας. Το Προεδρείο με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γλύκο Ιωάννη και τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Παπαδόπουλο Μακάριο ενήργησε άμεσα και μεθοδικά. Ήρθε σε επαφή με τους αρμόδιους και με τον ίδιο τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ και του εξέθεσε το πρόβλημα ενώ συνέταξε και υπόμνημα όπου απαιτούσε την εξαίρεση των ζαχαροπλαστών από την Επικουρική ασφάλιση. Η απόφαση αυτή ήρθε να δικαιώσει το δίκαιο αίτημα του Κλάδου.  

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά.

 Με εκτίμηση,

Παρακάτω επισυνάπτεται η απόφαση του ΕΤΕΑΕΠ