ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ “Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5002765

Τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 06/03/2023 και ώρα 24:00 σε 10/03/2023 και ώρα 24:00

Παρακαλώ βρείτε την επισυναπτόμενη σε μορφή pdf πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.Λήψη

Η αίτηση υποβάλλεται στο www.oezetraining.gr

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023