ΗΜΕΡΙΔΑ  O.E.Z.E – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002765 Τετάρτη 18/10/2023 στις 17:00

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΖΕ)
σας προσκαλεί
να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή ημερίδα
σχετικά με την υλοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής με κωδικό ΟΠΣ 5002765
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/10 17.00 – 18.00
διαδικτυακά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

  • 17.00:  Έναρξη – Χαιρετισμός από το προεδρείο της ΟΕΖΕ
  • 17.15: Παρουσίαση του προγράμματος «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»
  • 17.30: Ανάλυση εκπαιδευτικού περιεχομένου προγράμματος
  • 17.45: Ερωτήσεις – απαντήσεις

Με δικαιούχο την

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΖΕ)

Συμμετοχή στην ΗμερίδαΟλοκληρώθηκε

Δείτε την ημερίδα

Webex meeting recording: ΗΜΕΡΙΔΑ O.E.Z.E – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-20231018 1344-1
Password: qT6thEny
Recording link: https://meeting22.my.webex.com/meeting22.my/ldr.php?RCID=875a209955ecb5ce9591d4de70a2e843

Το Έργο «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και εθνικούς πόρους, εντασσόμενο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

epa