Ενημέρωση Σχετικά με την Περιεκτικότητας Κουμαρίνης στα Τσουρέκια

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. : 62

Προς

Σωματεία – Μέλη της ΟΕΖΕ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (επισυνάπτεται

Xαρακτηρισμός δειγμάτων τσουρεκιών που περιέχουν κουμαρίνη, ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία.:

΄΄Κάθε δείγμα εκλεκτού αρτοσκευάσματος τύπου «ΤΣΟΥΡΕΚΙ», το οποίο βρίσκεται να περιέχει κουμαρίνη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του ανώτατου επιτρεπόμενου επιπέδου, όπως αυτό τίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) 1334/2008, εφόσον έχει χαρακτηρισθεί ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ σε σχέση με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του ανωτέρω κανονισμού (ΕΚ) 1334/2008, χαρακτηρίζεται ως ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. ΄΄

Σύμφωνα με την (ΕΚ) 1334/2008 (επισυνάπτεται) το ποσοστό της κουμαρίνης στα τσουρέκια πρέπει να είναι 15 mg/kg.

Η Ομοσπονδία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σχετικά,  ωστόσο προς ώρας ισχύει αυτό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΣ

Ενημέρωση Σχετικά με την Περιεκτικότητας Κουμαρίνης στα Τσουρέκια