Ενημέρωση σχετικά με την Εξαίρεση ζαχαροπλάστων με ΚΑΔ αρτοποίησης από το επικουρικό αρτοποιών.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. :75

Προς τα Σωματεία – Μέλη
της ΟΕΖΕ
Αγαπητε Πρόεδρε,
Σας κοινοποιούμε mail της υπαλλήλου της Ε’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης κας Τσίρκα Κων/νας όπου μας ενημερώνει πως οι ζαχαροπλάστες που έχουν ΚΑΔ αρτοποίησης και επιθυμούν την εξαίρεσή τους από το επικουρικό αρτοποιών να αποστέλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά ταχυδρομικώς (και όχι με e-mail) στην κάτωθι διεύθυνση :
ΕΦΚΑ
Ε’Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης
Τμήμα Ασφάλισης
(Επικουρικό Αρτοποιών)
Πειραιώς 9-11
Αθήνα
ΤΚ 10552
Υπόψη : Κυρίας Τσίρκα Κων/νας
Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα ενδιαφερόμενα μέλη σας.

Με εκτίμηση,

Παρακάτω παραθέτουμε και την επιστολή της Κας Τσίρκα Κωνσταντίνας Υπάλληλος Έ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης

Καλημέρα σας,

Σχετικά με τους ζαχαροπλάστες που έχουν ΚΑΔ αρτοποίησης και επιθυμούν την εξαίρεσή τους απο το επικουρικό αρτοποιών, παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστέλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά ταχυδρομικώς στην κάτωθι δ/νση:
ΕΦΚΑ
Ε΄Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης
Τμήμα Ασφάλισης
(Επικουρικό Αρτοποιών)
Πειραιώς 9-11
Αθήνα
ΤΚ10552

Με εκτίμηση η Υπάλληλος
Έ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης
Τσίρκα Κωνσταντίνα