Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη της εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού Νόμου 4738/2020 (έναρξη 1η Μαρτίου 2021)

ΑΠ.: 45816 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2021
Προς: Ομοσπονδίες Μέλη ΓΣΕΒΕΕ – Τοπικές & Κλαδικές


Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη της εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού Νόμου 4738/2020 (έναρξη 1η Μαρτίου 2021)


Συνάδελφοι,
Την 1η Μαρτίου 2021 ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», γνωστού και ως Πτωχευτικού, μετά τη δίμηνη παράταση που δόθηκε (1.1.2021-28.2.2021) κατόπιν αιτήματος μας για πλήρη αναστολή του νόμου, αίτημα το οποίο επαναφέρουμε επιτακτικά και με μεγαλύτερη ένταση και λόγω της οικονομικής κρίσης.
Ωστόσο, σε συνέχεια των έως τώρα πρωτοβουλιών μας (ανακοινώσεις, παρεμβάσεις, διαδικτυακή ημερίδα, διαδικτυακές συσκέψεις με Ομοσπονδίες κλπ) και με σκοπό την ενημέρωση σας για την επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής στις ρυθμίσεις του νόμου, σας γνωρίζουμε με συνοπτική ακρίβεια τα εξής:

  1. Την 1 Μαρτίου 2021 με σκοπό την αποκαλούμενη «ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
    ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ» ξεκίνησε η εφαρμογή της «ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ» (αρ.31-64), δηλαδή κάθε επιχειρηματίας που βρίσκεται σε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων -ή διαφαίνεται ότι πρόκειται να βρεθεί- μπορεί να έλθει σε «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ» με τους πιστωτές του, συνοδευόμενη από επιχειρηματικό σχέδιο, η οποία επικυρώνεται δικαστικά και έτσι να μην πτωχεύσει. ΠΡΟΣΟΧΗ, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξει «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ» και δικαστικής επικύρωσης, εν αγνοία του επιχειρηματία (αρ.34 παρ.2). Σημειώνεται ότι από την κατάθεση της αίτησης δικαστικής επικύρωσης της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ αναστέλλονται τουλάχιστον για 4 μήνες τα καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος της επιχείρησης.
  2. Από την 1η Μαρτίου 2021 είναι δυνατή η κατάθεση από πιστωτή (ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα) στο δικαστήριο Αίτησης Πτώχευσης κατά επιχείρησης, ατομικής ή εταιρικής, εφόσον κατά βάση δεν εξυπηρετεί για πάνω από 6 μήνες οικονομική/ές υποχρέωση/εις τουλάχιστον 30.000 ευρώ (αρ.77 παρ.2). Μάλιστα, έχει νομοθετηθεί υποχρέωση του ίδιου του οφειλέτη σε κατάθεση Αίτησης Πτώχευσης («αυτοπτώχευση») (αρ.79 παρ.5). Εξάλλου, μετά την κατάθεση της δικαστικής Αίτησης Πτώχευσης, μπορεί να κατατεθούν και ασφαλιστικά μέτρα, οπότε αν γίνουν δεκτά, αίρεται κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας (αρ.86 παρ.4). Πλήρης
    απαλλαγή από όλα τα χρέη επέρχεται 12 ή 36 μήνες μετά την πτώχευση.
  3. Την 1η Μαρτίου 2021 άρχισε επίσης η εφαρμογή και των ρυθμίσεων για τους Ευάλωτους Οφειλέτες (αρ.217-224), με υπό προϋποθέσεις «διάσωση» της πρώτης κατοικίας, με τη μορφή της απόκτησης της από Φορέα και την ενοικίαση από αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω επεξηγήσεις και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας από την συμβουλευτική δομή της ΓΣΕΒΕΕ.