Ενημέρωση σχετικά με τα νέα μέτρα προστασίας που ισχύουν λόγω Covid-19 στα καταστήματα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΕΖΕ.)
(Α/Α ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 4332/1988)
ΑΘήνα, 24 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 44


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας πληροφορούμε πως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ 1 α/ Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (Αρ. φ: 2660, Τ. Β’): Εκτός από τα γενικά μέτρα σχετικά :

α) με την απόσταση μεταξύ των πελατών (2 μ. μεταξύ των πελατών κατά την αναμονή στα ταμεία),

β) με την απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων,

γ) την υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο τον μέγιστου αριθμού καταναλωτών που πρέπει να βρίσκονται εντός τον καταστήματος,

δ) το (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας που διαμορφώνεται προαιρετικά από τις 07.00 έως τις 22.30, ε) επιτρέπεται ένα (1) άτομο ανά 16 τ.μ. στον κύριο χώρο τον καταστήματος.
Σας επισυνάπτουμε το σχετικό άρθρο.


Με εκτίμηση,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΣ