Ενημέρωση για ένταξη στη Μείωση το ενοικίου κατά 40%

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ζ.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως ΚΑΙ οι πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει των ΚΑΔ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 40% ΣΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ όπως επίσης και οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή εργασίας.

Η διαδικασία γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ γι’αυτό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε σχετικά με τον λογιστή σας.