ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούμε προκειμένου να εξαιρεθούν τα μέλη μας οριστικά από την υποχρέωση της Επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ)

Κάθε υπόχρεος χρειάζεται :

  1. Από την ΑΑΔΕ έγγραφο όπου θα φαίνεται ο ΚΑΔ του.
  2. Από την ΑΑΔΕ επίσης έγγραφο όπου θα φαίνονται το είδος της Επιχείρησης και τα ονόματα των εταίρων εάν υπάρχουν.
  3. Την άδεια του καταστήματος (φωτοτυπία).
  4. Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής όπου θα αναγράφεται : ΄΄δεν άσκησα ποτέ το επάγγελμα του αρτοποιού και κατά συνέπεια επιθυμώ την εξαίρεσή μου από την επικουρική ασφάλιση΄΄
  5. Αίτηση όπου θα αναγράφεται : ΄΄Δια της παρούσης θα ήθελα να ζητήσω την οριστική εξαίρεσή μου από την ασφάλιση των Αρτοποιών (ΕΤΕΑΕΠ) καθώς λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας (ζαχαροπλάστης) δεν υπάγομαι και δεν υπαγόμουν ποτέ στην επικουρική ασφάλιση.΄΄

Σε περίπτωση εταίρων θα πρέπει ο κάθε εταίρος να συντάξει δικό του φάκελο με τα παραπάνω έγγραφα.

Όλα τα έγγραφα να σταλούν στην κα Τσίρκα στο mail : ktsirka@efka.gov.gr τηλ.210 – 52 19 722