Εγκύκλιος Σχετικά με τις νέες ασφαλιστικές εισφορές Ελευθερών Επαγγελμάτων

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική νέα εγκύκλιο 3/2020 του ΕΦΚΑ που παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το νέο πλαίσιο εισφορών των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4670/2020.