Εγκύκλιος-Αντικατάσταση Ταμειακών Μηχανών

ΑΠ.: 44811 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020


Προς:
Ομοσπονδίες Μέλη ΓΣΕΒΕΕ


Θέμα: Αντικατάσταση Ταμειακών Μηχανών


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με το από 26 Οκτωβρίου 2020 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ.
Η παράταση των προθεσμιών που κρίθηκε απαραίτητη, μετά από σχετικό αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ δεν ισχύει για τα παλαιότερα μοντέλα ΦΗΜ που έπρεπε να είχαν αποσυρθεί βάσει της ΠΟΛ.1196/2017. Για τα μοντέλα αυτά η καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης παραμένει η 30ή Νοεμβρίου 2020.

Παρόλο που η ΓΣΕΒΕΕ έχει ζητήσει η παράταση μέχρι τις 31/12/2020 να ισχύσει για όλες τις περιπτώσεις δεν είναι βέβαιο ότι το αίτημα μας θα ικανοποιηθεί.


Ως εκ τούτου παραθέτουμε στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής τους σχετικούς πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ Α και ΠΙΝΑΚΑΣ Β) με τα μοντέλα ΦΗΜ που πρέπει να έχουν αντικατασταθεί-αποσυρθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2020 και σας εφιστούμε την προσοχή γιατί τα πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόσυρσης είναι εξοντωτικά.


Σε κάθε περίπτωση η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την στήριξη και διευκόλυνση των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε.