Εγκύκλιος-Αντικατάσταση Ταμειακών Μηχανών

ΑΠ.: 44811 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020


Προς:
Ομοσπονδίες Μέλη ΓΣΕΒΕΕ


Θέμα: Αντικατάσταση Ταμειακών Μηχανών


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με το από 26 Οκτωβρίου 2020 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ.
Η παράταση των προθεσμιών που κρίθηκε απαραίτητη, μετά από σχετικό αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ δεν ισχύει για τα παλαιότερα μοντέλα ΦΗΜ που έπρεπε να είχαν αποσυρθεί βάσει της ΠΟΛ.1196/2017. Για τα μοντέλα αυτά η καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης παραμένει η 30ή Νοεμβρίου 2020.

Παρόλο που η ΓΣΕΒΕΕ έχει ζητήσει η παράταση μέχρι τις 31/12/2020 να ισχύσει για όλες τις περιπτώσεις δεν είναι βέβαιο ότι το αίτημα μας θα ικανοποιηθεί.


Ως εκ τούτου παραθέτουμε στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής τους σχετικούς πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ Α και ΠΙΝΑΚΑΣ Β) με τα μοντέλα ΦΗΜ που πρέπει να έχουν αντικατασταθεί-αποσυρθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2020 και σας εφιστούμε την προσοχή γιατί τα πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόσυρσης είναι εξοντωτικά.


Σε κάθε περίπτωση η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την στήριξη και διευκόλυνση των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε.

Αφήστε μια απάντηση