ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 22.30 μ.μ.

Αθήνα, 17.05.2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την υπ.Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. (Τεύχος Β’ 1944/13.05.2021), στο πεδίο 21:

Αναφορικά με τα καταστήματα τροφίμων ( π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία …κ.λ.π), το προαιρετικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας ορίζεται από

τις 07.00 π.μ έως τις 22.30 μ.μ.

και με εξαίρεση ως προς τα καταστήματα τροφίμων της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων delivery η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί σε κάθε περίπτωση έως τη 01.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μέτρα σχετικά με την αναλογία ατόμων/τ.μ καθώς και όλα τα σχετικά με τις αποστάσεις, απολυμάνσεις ισχύουν κανονικά

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό απόσπασμα από το ΦΕΚ.

ΑΠΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ