ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΖΕ – ΕΤΕΑΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΖΕ - ΕΤΕΑΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΖΕ – ΕΤΕΑΕΠ

Σε κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 11.11.2019, διμερής συνάντηση, στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, μεταξύ των κ.κ, Προέδρου της Ομοσπονδίας μας, κου Ι. Γλύκου και Αντιπροέδρου κου Μ. Παπαδόπουλου καθώς και, του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Π κου Ε. Κωνσταντίνου και του Υποδιοικητή αυτού, κου Ν. Παγώνη, με κύριο θέμα συζήτησης, την επιβολή στους Επαγγελματίες Ζαχαροπλάστες, από 1.01.2017, ασφαλιστικών εισφορών από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ως γνωστόν ξεκίνησε την λειτουργία του, την 1η Ιανουαρίου 2017 (Ν.4387/2016, άρθρο 74, ΦΕΚ 85/τ.Α/12-05-2016) με την μετονομασία του Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), και την ένταξη σε αυτό, των Ταμείων Πρόνοιας. Τα δε, ασφαλιστέα πρόσωπα, που υπάγονται  υποχρεωτικά, στο άνωθεν ταμείο κοινωνικής ασφάλισης, είναι:

α.          Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

β.          Όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία – απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Με έκπληξη τα μέλη μας, διαπίστωσαν προ καιρού ότι,  τους επεβλήθησαν αδίκως, ασφαλιστικές εισφορές για πρώτη φορά, από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π και μάλιστα αναδρομικά, από την έναρξη λειτουργίας  του ήτοι, από την 1.1.2017 και εφεξής.

Πλην, ως γνωστόν, οι επαγγελματίες Ζαχαροπλάστες υπάγονταν στην κύρια ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε (νυν Ε.Φ.Κ.Α), ενώ, δεν υπάγονταν στην επικουρική ασφάλιση οιουδήποτε Ταμείου. Ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες Ζαχαροπλάστες, δεν τύγχαναν, ήδη, ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), ούτως ώστε, να υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Περαιτέρω δε,  ουδόλως τα μέλη μας, ανέλαβαν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή απέκτησαν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία, θα πρέπει να υπαχθούν στην ασφάλιση του άνωθεν φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π,καταλόγισε ασφαλιστικές εισφορές και στα δικά μας, μέλη, οι οποίοι, διαθέτουν άδεια ζαχαροπλαστείου και όχι αρτοποιείου, λαμβάνοντας υπόψη, κάποιους ΚΑΔ, που έχουν δηλωθεί μεταξύ άλλων, ως δευτερεύουσα δραστηριότητα από επαγγελματίες ζαχαροπλάστεςκαι αφορούν όμως, στην κύρια δραστηριότητα των αρτοποιών- οι οποίοι, ανέκαθεν εντάσσονταν σε ταμείο επικούρησης και πλήρωναν τις σχετικές εισφορές.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας, τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία που έχει για τα μέλη μας, να απαλλαγούν άμεσα, αναδρομικά από 01.01.2017 από τις ασφαλιστικές εισφορές που επιβλήθηκαν στους επαγγελματίες ζαχαροπλάστες, από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καθώς και να εξαιρεθούν ρητώς της ένταξης τους, στην επικουρική ασφάλιση.

Η Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π σε συνεργασία με τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα, εξέφρασε την επιθυμία της, να διερευνήσει το ζήτημα εν τω βάθει και να αναζητήσει άμεσα λύση, ούτως ώστε, να μην καταβάλλονται εισφορές από πρόσωπα που δεν υποχρεώνονται σχετικά προς τούτο, αλλά  και να θέσει σε λειτουργία ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε, να καταβάλλονται οι εισφορές, από τους πραγματικά υπόχρεους.