ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ LOCKDOWN

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εχουν αναρτηθεί στο www.forma.gov.gr όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη μετακίνηση των πολιτών.

Σχετικά με τη μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (Τύπου Α) και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή , σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Επίσης σας ενημερώνουμε πως τα καταστήματα τροφίμων, στα οποία υπάγονται και τα ζαχαροπλαστεία, θα λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

Σε περίπτωση που δοθούν περαιτέρω διεκρινιστικές θα ενημερωθείτε εκ νέου με ανακοίνωση από την Ομοσπονδία μας.

Από την Ομοσπονδία Επαγ/βιοτεχνών  Ζαχαροπλαστών Ελλάδος