ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ TAKE AWAY ΚΑΙ DELIVERY

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας το οποίο εκδόθηκε στις 11 Νοεμβρίου , σας ενημερώνουμε για την λειτουργία των take away και delivery.
Διευκρινίζεται πως κατά τις ώρες 21.00 – 05.00 δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές.

Από την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών
Ζαχαροπλαστών Ελλάδος