ΑΠΟ 01-07-2024 ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 02.04. 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Υ.Α. παρ. 2γ: ….«. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47),» ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.

Ωστόσο για τους παραπάνω κλάδους, οι διοικητικές κυρώσεις του που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’ 4629) υπουργικής απόφασης, επιβάλλονται από την 1η Ιουλίου 2024.

Σημειώνουμε πως επειδή το μέτρο είναι υποχρεωτικό κι επειδή πραγματικά υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην εφαρμογή του λόγω της ιδιαιτερότητας των δικών μας επιχειρήσεων, να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης της ψηφιακής κάρτας που σας έχουμε ήδη αποστείλει και να επικοινωνήσετε με τους λογιστές σας άμεσα, ούτως ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη περίοδος προσαρμογής και για τους εργοδότες αλλά και για τους εργαζομένους.