ΑΝΑΡΤΗΣΗ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ “Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»

“Ακολουθεί η 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής» με MIS 5002765, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20147-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 25/02/2023 και ώρα 00:00 και λήγει στις 06/03/2023 και ώρα 24:00.

Παρακαλώ βρείτε την επισυναπτόμενη σε μορφή pdf πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.Λήψη

Η αίτηση υποβάλλεται στο www.oezetraining.gr

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023